Srbija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Srbiji

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

Srbija je v letu 2014 izvozila za 10,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 14,7 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 4 mlrd EUR. Največ je Srbija v letu 2014 uvažala mineralna goriva, vozila, strojno, električno in elektronsko. Najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica je Nemčija, od koder so v letu 2014 uvozili za 11,8 % od celotnega uvoza. Največ je v letu 2014 Srbija izvažala vozila, električno, elektronsko in strojno opremo ter plastiko. Največ so izvozili v Italijo, 17,4 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, BiH, Rusija in Romunija.Srbija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Vozila

13,9

Mineralna goriva, olja

14,0

Električna in elektron. oprema

9,4

Blago široke potrošnje

10,9

Stroji, jedrski reaktorji

6,6

Vozila

10,6

Plastika in plastični izdelki

4,9

Stroji, jedrski reaktorji

7,8

Žita

4,1

Električna in elektron. oprema

6,3

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Italija

17,4

Nemčija

11,8

Nemčija

11,9

Rusija

11,4

BiH

8,9

Italija

11,2

Rusija

6,9

Kitajska

7,6

Romunija

5,6

Madžarska

4,9

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Srbiji so v letu 2013 znašale 24,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 9,9 %. Celotne izhodne TNI Srbije so v letu 2013 znašale 2,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 9,7 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Srbiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Srbiji zabeležili skupno 769 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 29,3 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 38,1 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 183.152 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Nemčija

26.494

102

78

1.894,3

Italija

31.172

102

74

5.780,2

ZDA

16.515

71

54

2.794,4

Avstrija

13.623

70

51

1.834,1

Slovenija

8.734

61

38

825,2

Francija

4.676

37

27

1.083,9

Rusija

6.424

27

19

4.101,7

Hrvaška

3.863

22

19

764,3

Velika Britanija

6.213

22

20

839,0

Švica

2.217

22

14

433,5

Druge države

63.221

233

187

8.963,4

Skupaj

183.152

769

578

29.314,0

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

63.254

65

5.882,8

Tekstil

20.435

52

515,7

Hrana in tobak

15.850

58

1.768,5

Avtomobilski deli

15.028

45

756,5

Finančne storitve

4.290

72

1.941,7

Ind. stroj. opr. in orodja

3.122

35

334,7

Kovine

3.025

33

723,3

Obnovljivi viri energije

2.891

37

4.389,0

Poslovne storitve

1.591

41

268,6

Progr. opr. in IT storitve

1.334

28

375,4

Drugi sektorji

52.332

303

12.357,7

Skupaj

183.152

769

29.314,0

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.