Srbija

Zunanja trgovina države Srbije

 

Srbija je v letu 2013 izvozila za 11 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 14,9 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 4 mlrd EUR. Največ je Srbija v letu 2013 uvažala mineralna goriva, vozila, električno, elektronsko in strojno opremo ter plastiko. Najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica je Italija, od koder so v letu 2013 uvozili za 11,5 % od celotnega uvoza. Največ je v letu 2013 Srbija izvažala vozila, električno, elektronsko in strojno opremo ter plastiko. Največ so izvozili v Italijo, 16,3 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, BiH, Rusija in Črna gora.Srbija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Vozila 14,9 Mineralna goriva, olja 15,2
Električna in elektron. oprema 9,4 Vozila 12,6
Stroji, jedrski reaktorji 6,3 Električna in elektron. oprema 7,4
Plastika in plastični izdelki 5,4 Stroji, jedrski reaktorji 7,4
Mineralna goriva, olja 4,8 Plastika in plastični izdelki 5,8

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Italija 16,3 Italija 11,5
Nemčija 11,9 Nemčija 10,9
BiH 8,1 Rusija 9,3
Rusija 7,3 Kitajska 7,3
Črna gora 5,7 Madžarska 4,9
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.