Turčija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Turčiji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je izvoz blaga znašal 127 mlrd EUR, uvoz pa 174,8 mlrd EUR. To je povzročilo velik primanjkljaj v blagovni menjavi, ki je znašal 47,8 mlrd EUR. Največ so v letu 2014 izvažali vozila, strojno opremo, tekstil, električno in elektronsko opremo ter železo in jeklo. Glavni izvozni trg v letu 2014 je bila Nemčija, kamor so izvozili 9,6 % od celotnega izvoza. Sledijo Irak, Velika Britanija, Italija in Francija. V letu 2014 je Turčija največ uvažala mineralna goriva, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, železo in jeklo ter vozila. Glavni uvozni trg v letu 2014 je bila Rusija (10,4 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Nemčija, ZDA in Italija.


Turčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Vozila

11,5

Mineralna goriva, olja

22,7

Stroji, jedrski reaktorji

8,6

Stroji, jedrski reaktorji

11,6

Tekstil, oblačila in tkanine

6,4

Električna in elektron. oprema

7,4

Električna in elektron. oprema

6,2

Železo in jeklo

7,3

Železo in jeklo

5,9

Vozila

6,5

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

9,6

Rusija

10,4

Irak

6,9

Kitajska

10,3

Velika Britanija

6,3

Nemčija

9,2

Italija

4,5

ZDA

5,3

Francija

4,1

Italija

5,0

 

 
 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Turčiji so v letu 2011 znašale 96,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala -25,8 %. Celotne izhodne TNI Turčije so v letu 2011 znašale 16,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 10,2 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Turčiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Turčiji zabeležili skupno 1.270 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 110,0 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 86,6 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 288.424 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

38.120

219

185

13.835,8

Nemčija

41.512

177

148

16.560,3

Velika Britanija

18.231

99

77

4.236,4

Francija

17.471

87

66

6.866,4

Japonska

17.149

72

65

3.894,3

Nizozemska

33.604

60

33

10.008,7

Španija

7.775

57

47

3.639,0

Italija

13.208

48

38

3.367,7

Švica

10.656

46

34

2.592,4

Avstrija

3.597

33

28

3.105,0

Druge države

87.101

372

307

41.858,7

Skupaj

288.424

1.270

1.025

109.964,7

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

70.444

72

14.993,1

Orig. avtomobilski deli

46.316

61

11.415,8

Kovine

16.464

56

4.465,7

Hoteli in turizem

15.357

62

2.813,7

Kemikalije

14.771

56

3.444,3

Ind. stroj. opr. in orodja

9.893

80

805,5

Finančne storitve

3.833

134

3.958,4

Progr. opr. in IT storitve

3.565

78

1.313,0

Poslovne storitve

3.540

128

442,9

Transport

2.195

60

9.383,4

Drugi sektorji

102.046

483

56.928,8

Skupaj

288.424

1.270

109.964,7

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.