Ukrajina

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Ukrajini

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

Ukrajina je za večino uvoza goriva in energije odvisna od Rusije. Prav tako je Rusija tudi najpomembnejši izvozni trg za ukrajinsko kovinsko industrijo in strojegradnjo. V zadnjih letih se Ukrajina vztrajno širi na tuje trge, predvsem na trge EU in Azije, a žal le z nizko cenovnimi izdelki. V letu 2014 je Ukrajina izvozila za 41,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 46,4 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 4,5 mlrd EUR. Največ je Ukrajina izvozila blaga v Rusijo in sicer 18,2 % od celotnega izvoza. Sledijo Turčija, Egipt, Kitajska in Poljska. Uvažali so največ iz Rusije, 23,3 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, Kitajska, Belorusija in Poljska. Največ so uvažali mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, plastiko ter farmacevtske izdelke. 

 


Ukrajina - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Železo in jeklo

23,9

Mineralna goriva, olja

27,8

Žita

12,1

Stroji, jedrski reaktorji

9,0

Žival. in rastl. maščobe in olja

7,1

Električna in elektron. oprema

7,0

Rude, žlindra in pepel

6,4

Plastika in plastični izdelki

5,4

Stroji, jedrski reaktorji

5,5

Farmacevtski izdelki

4,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Rusija

18,2

Rusija

23,3

Turčija

6,6

Nemčija

9,9

Egipt

5,3

Kitajska

9,9

Kitajska

5,0

Belorusija

7,3

Poljska

4,9

Poljska

5,6

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Ukrajini so v letu 2012 znašale 42,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 10,4 %. Celotne izhodne TNI Ukrajine so v letu 2012 znašale 5,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala -2,9 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Ukrajini 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Ukrajini zabeležili skupno 902 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 40,9 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 45,4 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 160.067 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Rusija

21.287

123

90

5.731,6

ZDA

19.972

111

83

4.522,3

Nemčija

12.503

107

76

3.323,9

Avstrija

17.457

54

39

3.980,7

Francija

9.622

47

38

2.808,5

Poljska

8.053

44

25

1.619,4

Velika Britanija

5.119

40

37

1.059,6

Nizozemska

5.544

34

19

2.432,3

Švica

3.983

26

22

987,0

Švedska

1.657

25

16

1.309,6

Druge države

54.870

291

245

13.168,0

Skupaj

160.067

902

688

40.942,9

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

51.774

57

9.361,0

Hrana in tobak

13.897

75

2.591,2

Finančne storitve

8.978

155

4.704,4

Premog, nafta, plin

4.985

40

2.872,7

Gradbeništvo

4.474

32

2.279,7

Kovine

4.420

33

1.052,8

Progr. opr. in IT storitve

3.239

71

974,4

Komunikacije

3.170

41

1.717,9

Transport

1.039

58

1.553,4

Poslovne storitve

988

51

145,9

Drugi sektorji

63.103

289

13.689,3

Skupaj

160.067

902

40.942,9

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.