Združeno kraljestvo

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Veliki Britaniji

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je izvoz blaga dosegel 361,5 mlrd EUR, uvoz pa 511,6 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi v višini 150,1 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem računu je v letu 2014 znašal 131 mlrd EUR, kar predstavlja 5,9 % BDP. V letu 2014 so največ uvažali stroje, mineralna goriva, vozila ter električno in elektronsko opremo. Nepomembnejši uvozni trg v letu 2014 je bila Nemčija (14,4 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, ZDA, Nizozemska in Francija. Največ je Velika Britanija v letu 2014 izvažala stroje in opremo, mineralna goriva, vozila, drage kamne ter farmacevtske izdelke. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2014 je bila ZDA, kamor so izvozili 12,6 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Nizozemska, Švica in Francija.


Velika Britanija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

14,0

Stroji, jedrski reaktorji

12,4

Mineralna goriva, olja

11,0

Mineralna goriva, olja

11,3

Vozila

10,7

Vozila

11,1

Biseri, dragi kamni, kovine

10,5

Električna in elektron. oprema

9,0

Farmacevtski izdelki

6,5

Biseri, dragi kamni, kovine

5,3

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

ZDA

12,6

Nemčija

14,4

Nemčija

10,2

Kitajska

9,2

Nizozemska

7,2

ZDA

8,4

Švica

6,9

Nizozemska

7,7

Francija

6,4

Francija

6,3

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Veliki Britaniji so v letu 2012 znašale 1.175,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 16,5 %. Celotne izhodne TNI Velike Britanije so v letu 2012 znašale 1.366,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 4,6 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Veliki Britaniji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Veliki Britaniji zabeležili skupno 9.037 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 331,0 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 36,7 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 678.310 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

253.159

3.663

2.847

94.839,6

Nemčija

49.562

691

466

29.413,0

Francija

42.399

579

384

20.115,6

Japonska

30.674

384

254

12.694,8

Irska

32.245

365

244

17.606,6

Indija

35.714

320

205

9.879,9

Nizozemska

30.107

289

196

13.785,1

Kanada

14.938

289

240

11.293,6

Avstralija

31.933

228

180

14.883,9

Španija

15.035

221

145

11.984,1

Druge države

142.544

2.008

1.501

94.548,5

Skupaj

678.310

9.037

6.645

331.044,6

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

86.822

229

67.326,8

Progr. opr. in IT storitve

69.053

2.116

19.583,9

Poslovne storitve

68.202

1.115

8.522,9

Finančne storitve

56.596

963

24.440,1

Transport

39.491

332

13.661,3

Hrana in tobak

27.204

235

7.335,9

Hoteli in turizem

22.880

295

14.813,1

Komunikacije

22.716

482

8.457,3

Ind. stroj. opr. in orodja

22.357

457

3.128,4

Elektronske komponente

8.164

229

1.907,6

Drugi sektorji

254.825

2.584

161.867,2

Skupaj

678.310

9.037

331.044,6

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.