ZDA

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v ZDA

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

ZDA so v letu 2014 izvozile za 1.227,5 mlrd EUR, uvozile pa za 1.785 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 557,5 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem računu je v letu 2014 znašal 287 mlrd EUR, kar je 2,2 % BDP. Verjetno bo narejen napredek pri liberalizaciji trgovine, vključno z več dvostranskimi sporazumi o prosti trgovini. Še vedno pa bodo prisotni posamezni ciljno usmerjeni protekcionistični ukrepi, ki se bodo osredotočali predvsem na Kitajsko, saj ima ogromen dvostranski trgovinski presežek z ZDA.

V letu 2014 so ZDA največ izvažale strojno, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, vozila, ter letala. Glavni izvozni trg v letu 2014 je bila Kanada, kamor so izvozili 19,3 % od celotnega izvoza. Sledijo Mehika, Kitajska, Japonska in Velika Britanija. Uvažali so največ mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, vozila ter optično, tehnično in medicinsko opremo. V letu 2014 so največ uvozili iz Kitajske (19,9 % od celotnega uvoza), Kanade, Mehike, Japonske in Nemčije.ZDA - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

13,5

Mineralna goriva, olja

14,8

Električna in elektron. oprema

10,6

Stroji, jedrski reaktorji

13,7

Mineralna goriva, olja

9,7

Električna in elektron. oprema

13,3

Vozila

8,4

Vozila

11,0

Zračna in vesoljska plovila

7,7

Optična, tehn. in medic. oprema

3,2

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Kanada

19,3

Kitajska

19,9

Mehika

14,8

Kanada

14,8

Kitajska

7,6

Mehika

12,5

Japonska

4,1

Japonska

5,7

Velika Britanija

3,3

Nemčija

5,3

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZDA so v letu 2012 znašale 2.054,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 7,8 %. Celotne izhodne TNI ZDA so v letu 2012 znašale 3.452,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 9,1 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZDA 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v ZDA zabeležili skupno 36.397 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 1.270,2 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 34,9 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 3.250.227 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

1.946.126

22.928

10.481

752.271,1

Velika Britanija

155.279

2.280

1.492

58.169,5

Nemčija

178.084

1.678

1.031

57.608,6

Japonska

179.055

1.462

889

67.221,3

Kanada

120.338

1.296

822

48.842,9

Francija

71.000

841

546

30.979,4

Švica

40.495

448

257

13.092,6

Španija

33.043

426

274

20.208,5

Indija

51.519

394

263

8.329,5

Nizozemska

31.091

386

253

22.105,4

Druge države

444.197

4.258

3.038

191.383,7

Skupaj

3.250.227

36.397

19.265

1.270.212,4

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Poslovne storitve

304.217

5.861

32.014,5

Progr. opr. in IT storitve

303.352

4.259

76.047,6

Finančne storitve

281.965

4.979

46.164,7

Avtomobilski deli

170.799

1.242

34.035,0

Komunikacije

169.004

2.063

75.455,8

Transport

165.354

1.437

56.416,9

Hrana in tobak

131.142

1.169

37.339,7

Ind. stroj. opr. in orodja

120.434

1.730

24.275,6

Kovine

96.459

1.049

44.866,4

Kemikalije

54.501

1.023

72.191,9

Drugi sektorji

1.453.000

11.585

771.404,4

Skupaj

3.250.227

36.397

1.270.212,4

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.