ZDA

Zunanja trgovina države ZDA

 

ZDA so v letu 2013 izvozile za 1.197,1 mlrd EUR, uvozile pa za 1.725,2 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 528 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem računu je v letu 2013 znašal 303,2 mlrd EUR, kar je 2,4 % BDP. Verjetno bo narejen napredek pri liberalizaciji trgovine, vključno z več dvostranskimi sporazumi o prosti trgovini. Še vedno pa bodo prisotni posamezni ciljno usmerjeni protekcionistični ukrepi, ki se bodo osredotočali predvsem na Kitajsko, saj ima ogromen dvostranski trgovinski presežek z ZDA.

V letu 2013 so ZDA največ izvažale strojno, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, vozila, ter letala. Glavni izvozni trg v letu 2013 je bila Kanada, kamor so izvozili 19 % od celotnega izvoza. Sledijo Mehika, Kitajska, Japonska in Velika Britanija. Uvažali so največ mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, vozila ter optično, tehnično in medicinsko opremo. V letu 2013 so največ uvozili iz Kitajske (19,8 % od celotnega uvoza), Kanade, Mehike, Japonske in Nemčije.


ZDA - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,5 Mineralna goriva, olja 16,7
Električna in elektron. oprema 10,5 Stroji, jedrski reaktorji 13,4
Mineralna goriva, olja 9,4 Električna in elektron. oprema 13,0
Vozila 8,5 Vozila 10,9
Zračna in vesoljska plovila 7,3 Optična, tehn. in medic. oprema 3,1

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Kanada 19,0 Kitajska 19,8
Mehika 14,3 Kanada 14,5
Kitajska 7,7 Mehika 12,2
Japonska 4,1 Japonska 6,1
Velika Britanija 3,0 Nemčija 5,0

 

Vir: Factiva; ITC, september 2014.