Združeni arabski emirati

Zunanja trgovina države Združeni arabski emirati

 

V letu 2013 so ZAE uvozili za 181,6 mlrd EUR blaga, izvozili pa za 284,7 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 103,1 mlrd EUR. Presežek tekočega računa je v letu 2013 znašal 48,7 mlrd EUR, kar predstavlja 16,1 % BDP. ZAE največ izvažajo mineralna goriva, dragulje in nakit, aluminij in plastiko. Njihovi najpomembnejši izvozni trgi so Japonska, Indija, Iran in Južna Koreja. Pri uvozu imajo največji delež dragulji in nakit, strojna, električna in elektronska oprema ter vozila. Največ uvažajo iz Kitajske, Indije, ZDA in Velike Britanije.


ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 70,1 Biseri, dragi kamni, kovine 18,9
Biseri, dragi kamni, kovine 13,7 Stroji, jedrski reaktorji 11,8
Aluminij, izdelki iz aluminija 2,3 Električna in elektron. oprema 10,3
Plastika in plastični izdelki 1,9 Vozila 7,7
Stroji, jedrski reaktorji 1,3 Mineralna goriva, olja 6,8

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Japonska 14,6 Kitajska 14,7
Indija 11,4 Indija 14,0
Iran 10,5 ZDA 10,8
Južna Koreja 6,2 Velika Britanija 6,0
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.