Češka

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Češkem

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

Češka je v letu 2014 uvozila za 101,8 mlrd EUR, izvozila pa za 110,5 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 8,6 mlrd EUR. V letu 2014 je Češka največ izvažala stroje, vozila, električno in elektronsko opremo, železo, jeklo ter izdelke iz plastike. EU predstavlja okoli 80 % češkega izvoza. Največ so izvozili v Nemčijo (32 % celotnega izvoza), na Slovaško, Poljsko, v Francijo in Veliko Britanijo. V letu 2014 je Češka največ uvažala strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva, ter plastiko in plastične izdelke. Največ so uvozili iz Nemčije (26,2 % od celotnega uvoza), Kitajske, Poljske, Slovaške in Italije.
 


Češka - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

19,3

Stroji, jedrski reaktorji

17,6

Vozila

19,0

Električna in elektron. oprema

16,5

Električna in elektron. oprema

16,7

Vozila

9,2

Izdelki iz železa in jekla

4,1

Mineralna goriva, olja

8,1

Plastika in plastični izdelki

3,7

Plastika in plastični izdelki

5,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

32,0

Nemčija

26,2

Slovaška

8,4

Kitajska

11,3

Poljska

6,0

Poljska

7,7

Francija

5,1

Slovaška

5,3

Velika Britanija

5,1

Italija

4,1

 


Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Češkem so v letu 2012 znašale 105,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 3,4 %. Celotne izhodne TNI Češke so v letu 2012 znašale 13,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 6,7 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Češkem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Češkem zabeležili skupno 1.535 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 46,2 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 30,1 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 291.260 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Nemčija

63.316

337

224

11.475,8

ZDA

37.144

258

206

5.080,4

Japonska

25.836

122

95

3.091,8

Avstrija

17.836

120

83

3.265,8

Velika Britanija

12.611

92

79

2.310,6

Francija

9.877

60

53

1.369,4

Nizozemska

15.910

55

29

2.165,6

Španija

5.978

49

31

1.203,7

Italija

6.181

47

27

1.326,0

Švedska

7.579

43

27

996,1

Druge države

88.992

352

266

13.871,3

Skupaj

291.260

1.535

1.114

46.156,5

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

57.140

76

6.256,8

Avtomobilski deli

44.712

217

5.132,0

Elektronske komponente

21.928

69

1.398,0

Ind. stroj. opr. in orodja

18.480

112

2.095,9

Progr. opr. in IT storitve

10.306

102

1.311,1

Finančne storitve

9.168

145

3.961,1

Plastika

8.828

63

872,0

Transport

7.367

95

1.857,0

Komunikacije

4.875

52

1.736,4

Poslovne storitve

2.048

80

252,6

Drugi sektorji

106.408

524

21.283,5

Skupaj

291.260

1.535

46.156,5

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.