Češka

Zunanja trgovina države Češke

 

Češka je v letu 2013 uvozila za 94,7 mlrd EUR, izvozila pa za 102 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 7,2 mlrd EUR. V letu 2013 je Češka največ izvažala stroje, vozila, električno in elektronsko opremo, železo, jeklo ter izdelke iz plastike. EU predstavlja okoli 80 % češkega izvoza. Največ so izvozili v Nemčijo (31,3 % celotnega izvoza), na Slovaško, Poljsko, v Francijo in Veliko Britanijo. V letu 2013 je Češka največ uvažala strojno opremo, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, vozila ter plastiko in plastične izdelke. Največ so uvozili iz Nemčije (25,8 % od celotnega uvoza), Kitajske, Poljske, Slovaške in Rusije.
 


Češka - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 19,5 Stroji, jedrski reaktorji 16,9
Vozila 17,9 Električna in elektron. oprema 15,9
Električna in elektron. oprema 16,5 Mineralna goriva, olja 9,8
Izdelki iz železa in jekla 4,2 Vozila 8,5
Plastika in plastični izdelki 3,6 Plastika in plastični izdelki 5,5

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 31,3 Nemčija 25,8
Slovaška 8,9 Kitajska 10,9
Poljska 5,9 Poljska 7,5
Francija 4,9 Slovaška 5,9
Velika Britanija 4,8 Rusija 5,6


Vir: Factiva; ITC, september 2014.