Črna gora

Zunanja trgovina države Črne gore

 

Zunanjetrgovinski primanjkljaj je v l. 2013 znašal 1 mlrd EUR. V letu 2013 je Črna gora izvozila za 0,4 mlrd EUR, uvozila pa za 1,4 mlrd EUR blaga. Največ so izvažali mineralna goriva, aluminij, železo, jeklo, pijače in les. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2013 je bila Srbija, kamor so izvozili za 35,8 % celotnega izvoza. Sledijo Hrvaška, Slovenija, BiH in Italija. Uvažali so največ mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, vozila ter meso. Srbija je najpomembnejši uvozni trg, od koder so v letu 2013 uvozili za 28,6 % celotnega uvoza. Drugi pomembni uvozni trgi so še Grčija, Kitajska, BIH in Italija.
 


Črna gora - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 29,0 Mineralna goriva, olja 14,6
Aluminij, izdelki iz aluminija 22,2 Stroji, jedrski reaktorji 6,3
Železo in jeklo 7,1 Električna in elektron. oprema 6,1
Pijače, kis 5,0 Vozila 5,3
Les in izdelki iz lesa 4,9 Meso in užitni klavniški odpadki 4,0

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Srbija 35,8 Srbija 28,6
Hrvaška 16,0 Grčija 8,5
Slovenija 9,7 Kitajska 8,1
BiH 4,9 BiH 7,1
Italija 4,2 Italija 6,7

 

Vir: Factiva; ITC, september 2014.