Švedska

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Švedskem

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Švedska ima zelo odprto gospodarstvo. Švedska je v letu 2014 uvozila za 121,4 mlrd EUR blaga, izvozila pa za 134,8 mlrd EUR, kar je imelo za rezultat 13,1 mlrd EUR presežka v blagovni menjavi. V letu 2014 so imeli na tekočem računu za 33,5 mlrd EUR presežka, kar predstavlja 7,8 % BDP. Največ so v letu 2014 izvozili na Norveško (10,4 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Velika Britanija, Finska in Danska. Največ so izvozili strojne, električne in elektronske opreme, vozil, mineralnih goriv ter papirja. Prav tako so največ uvažali mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, ter vozila. Največ so v letu 2014 uvozili iz Nemčije (17,3 % od celotnega uvoza). Sledijo, Norveška, Nizozemska, Danska in Velika Britanija.


Švedska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

15,5

Mineralna goriva, olja

13,7

Električna in elektron. oprema

10,7

Stroji, jedrski reaktorji

12,7

Vozila

9,8

Električna in elektron. oprema

11,5

Mineralna goriva, olja

8,1

Vozila

9,9

Papir in izdelki iz papirja

6,2

Blago široke potrošnje

3,8

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Norveška

10,4

Nemčija

17,3

Nemčija

9,7

Norveška

8,3

Velika Britanija

7,0

Nizozemska

7,9

Finska

7,0

Danska

7,3

Danska

6,9

Velika Britanija

6,2

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Švedskem so v letu 2012 znašale 283,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 3,0 %. Celotne izhodne TNI Švedske so v letu 2012 znašale 307,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 3,5 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Švedskem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Švedskem zabeležili skupno 891 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 24,9 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 27,9 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 51.017 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

10.903

215

192

4.952,3

Velika Britanija

4.427

108

100

2.435,8

Nemčija

5.899

96

79

3.245,2

Finska

5.602

81

50

3.803,8

Norveška

5.786

65

53

1.596,3

Danska

2.900

56

48

1.420,4

Nizozemska

1.545

31

23

671,4

Francija

1.159

29

27

346,2

Švica

2.549

26

22

1.127,6

Japonska

1.009

25

23

705,2

Druge države

9.238

159

142

4.563,5

Skupaj

51.017

891

757

24.867,7

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

8.524

31

1.238,5

Progr. opr. in IT storitve

6.339

179

1.728,3

Transport

3.595

48

1.867,1

Farmacija

2.671

34

1.545,9

Komunikacije

2.301

61

2.040,7

Poslovne storitve

2.142

83

515,9

Ind. stroj. opr. in orodja

1.786

38

360,5

Elektronske komponente

1.671

32

592,9

Kovine

1.575

30

2.079,3

Finančne storitve

1.441

90

1.987,0

Drugi sektorji

18.972

265

10.911,7

Skupaj

51.017

891

24.867,7

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.