Švica

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Švici

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Izvoz blaga je v letu 2014 znašal 246,3 mlrd EUR, uvoz pa 205 mlrd EUR, kar ima za rezultat presežek v blagovni menjavi v višini 41,4 mlrd EUR. Presežek na tekočem računu je za leto 2014 znašal 36,7 mlrd EUR, kar predstavlja 6,9 % BDP. Švica je v letu 2014 največ izvažala farmacevtske izdelke, strojno opremo, ure, dragulje in nakit ter organske kemikalije. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2014 je bila Nemčija, kamor so izvozili 21,6 % celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Hong Kong, Indija in Francija. V uvozu blaga so na vrhu farmacevtski izdelki, stroji, dragulji in nakit, vozila ter električna in elektronska oprema. Nemčija je tudi na prvem mestu držav, od koder je Švica v letu 2014 največ uvažala. Iz Nemčije so uvozili 21,6 % od celotnega uvoza. Sledijo Velika Britanija, Italija, ZDA in Francija.Švica - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Farmacevtski izdelki

26,2

Farmacevtski izdelki

11,6

Stroji, jedrski reaktorji

10,8

Stroji, jedrski reaktorji

10,0

Ure

10,2

Biseri, dragi kamni, kovine

7,8

Biseri, dragi kamni, kovine

8,4

Vozila

7,5

Organske kemikalije

8,2

Električna in elektron. oprema

7,4

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

15,2

Nemčija

21,6

ZDA

10,1

Velika Britanija

12,3

Hong Kong

7,8

Italija

8,2

Indija

6,8

ZDA

7,8

Francija

6,1

Francija

6,6

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Švici so v letu 2012 znašale 569,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 9,1 %. Celotne izhodne TNI Švice so v letu 2012 znašale 908,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 6,0 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Švici 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Švici zabeležili skupno 1.232 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 23,8 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 19,3 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 51.864 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

16.927

403

364

6.611,6

Nemčija

11.367

211

185

4.143,7

Velika Britanija

3.138

138

126

2.754,0

Francija

5.863

96

82

2.940,6

Avstrija

788

33

27

511,6

Nizozemska

1.714

32

24

873,8

Japonska

1.433

30

27

235,2

Kanada

1.515

22

20

549,7

Rusija

1.054

20

18

511,4

Indija

678

20

20

252,7

Druge države

7.387

227

205

4.448,2

Skupaj

51.864

1.232

1.096

23.832,7

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Progr. opr. in IT storitve

6.807

254

2.643,4

Hrana in tobak

6.106

35

872,7

Finančne storitve

5.775

223

4.970,6

Ind. stroj. opr. in orodja

3.610

55

781,3

Poslovne storitve

3.110

200

1.415,3

Farmacija

2.878

48

1.735,0

Transport

2.815

47

1.217,0

Komunikacije

2.346

55

2.130,3

Izdelki široke potrošnje

2.227

30

403,6

Kemikalije

774

30

487,5

Drugi sektorji

15.416

255

7.175,7

Skupaj

51.864

1.232

23.832,7

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.