Švica

Zunanja trgovina države Švice

 

Izvoz blaga je v letu 2013 znašal 284,6 mlrd EUR, uvoz pa 241,4 mlrd EUR, kar ima za rezultat presežek v blagovni menjavi v višini 43,2 mlrd EUR. Presežek na tekočem računu je za leto 2013 znašal 73,4 mlrd EUR, kar predstavlja 15 % BDP. Švica je v letu 2013 največ izvažala farmacevtske izdelke, strojno opremo, ure, dragulje in nakit ter organske kemikalije. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2013 je bila Nemčija, kamor so izvozili 18,5 % celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Italija, Francija in Velika Britanija. V uvozu blaga so na vrhu farmacevtski izdelki, stroji, dragulji in nakit, mineralna goriva ter električna in elektronska oprema. Nemčija je tudi na prvem mestu držav, od koder je Švica v letu 2013 največ uvažala. Iz Nemčije so uvozili 28,1 % od celotnega uvoza. Sledijo Italija, Francija, Kitajska in ZDA.Švica - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Farmacevtski izdelki 25,1 Farmacevtski izdelki 11,0
Stroji, jedrski reaktorji 10,8 Stroji, jedrski reaktorji 9,9
Ure 10,3 Biseri, dragi kamni, kovine 8,1
Biseri, dragi kamni, kovine 8,6 Mineralna goriva, olja 7,8
Organske kemikalije 8,2 Električna in elektron. oprema 7,4

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 18,5 Nemčija 28,1
ZDA 11,7 Italija 10,1
Italija 7,1 Francija 8,3
Francija 7,1 Kitajska 6,1
Velika Britanija 5,2 ZDA 6,1
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.