Albanija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Albaniji

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

Albanija je imela v letu 2014 2,1 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja, kar predstavlja 20,5 % BDP. Vrednost izvoza je bila v letu 2014 nekoliko nižja kot leto poprej in je znašala 0,9 mlrd EUR. Uvoz blaga se je povečal iz 3 mlrd EUR v letu 2013 na 3,1 mlrd EUR v letu 2014. Največ je Albanija uvažala mineralna goriva, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter železo in jeklo. Največ so v letu 2014 uvozili iz Italije, 29,8 % od celotnega uvoza. Sledijo Grčija, Kitajska, Turčija in Nemčija. V izvozu prevladujejo mineralna goriva, obutev, tekstilni izdelki, železo in jeklo, ter rude in žlindra. Vodilni izvozni trg v letu 2014 je bila Italija, kamor so izvozili 52 % celotnega izvoza. Druge pomembne izvozne države so še Srbija/Kosovo, Španija, Malta in Turčija.

Albanija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

25,3

Mineralna goriva, olja

15,5

Obutev

16,8

Stroji, jedrski reaktorji

7,0

Tekstil, oblačila in tkanine

16,1

Vozila

5,9

Železo in jeklo

8,3

Električna in elektron. oprema

5,8

Rude, žlindra in pepel

4,8

Železo in jeklo

4,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Italija

52,0

Italija

29,8

Srbija

8,0

Grčija

9,4

Španija

6,5

Kitajska

7,3

Malta

6,2

Turčija

7,1

Turčija

3,9

Nemčija

6,0

 

Vir: Factiva; ITC september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Albaniji so v letu 2013 znašale 4,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 23,3 %. Celotne izhodne TNI Albanije so v letu 2013 znašale 0,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 16,6 %.


Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Albaniji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Albanijai zabeležili skupno 84 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 8,5 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 101,6 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 12.825 novih delovnih mest.

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015
 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Italija

5.214

14

13

4.328,4

Turčija

461

8

5

173,9

ZDA

509

8

4

196,5

Avstrija

387

8

8

1.411,2

Nemčija

550

7

6

529,2

Velika Britanija

827

6

5

136,6

Grčija

880

6

5

323,4

Slovenija

149

3

3

73,7

Švica

1.477

3

2

341,0

Kanada

156

2

2

324,6

Druge države

2.141

19

18

980,3

Skupaj

12.825

84

71

8.530,0

 

 

 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015
 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Premog, nafta, plin

4.262

9

4.047,9

Gradbeništvo

2.603

8

1.076,5

Transport

1.610

6

421,5

Nepremičnine

720

4

109,5

Obnovljivi viri energije

597

6

1.994,0

Poslovne storitve

562

11

33,6

Finančne storitve

539

12

323,3

Farmacija

302

3

57,4

Kovine

181

5

53,5

Progr. opr. in IT storitve

84

3

43,0

Drugi sektorji

1.365

17

369,8

Skupaj

12.825

84

8.530,0

 

 

 

 
Vir: FDI Intelligence, september 2015.
 

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo