Bolgarija

Zunanja trgovina države Bolgarije


V letu 2013 je znašal izvoz blaga 22,2 mlrd EUR, uvoz pa 24,5 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je v letu 2013 znašal 2,3 mlrd EUR. V letu 2013 je Bolgarija največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, rudnine ter vozila. Največ so uvozili iz Rusije (18,5 % od celotnega uvoza), Nemčije, Italije, Romunije in Turčije. V izvozu so imela največji delež mineralna goriva, barvne kovine, električna in elektronska oprema, strojna oprema ter žita. Vodilni izvozni trg v letu 2013 je bila Nemčija (12,4 % od celotnega izvoza). Sledijo Turčija, Italija, Romunija in Grčija.


Bolgarija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 15,1 Mineralna goriva, olja 23,1
Baker, izdelki iz bakra 10,2 Stroji, jedrski reaktorji 9,5
Električna in elektron. oprema 7,9 Električna in elektron. oprema 7,8
Stroji, jedrski reaktorji 7,2 Rude, žlindra in pepel 6,3
Žita 5,4 Vozila 5,5

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 12,4 Rusija 18,5
Turčija 9,0 Nemčija 10,8
Italija 8,7 Italija 7,5
Romunija 7,7 Romunija 6,7
Grčija 7,0 Turčija 5,8


Vir: Factiva; ITC, september 2014.