Bosna in Hercegovina

Zunanja trgovina države Bosne in Hercegovine

 

BiH je imela v letu 2013 4 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja. Izvoz blaga je v letu 2013 znašal 2,8 mlrd EUR, uvoz blaga pa 6,8 mlrd EUR. BiH je v letu 2013 največ izvažala mineralna goriva, pohištvo, izdelke iz aluminija, les ter strojno opremo. Največ je BiH izvozila v Nemčijo (15,6 % od celotnega izvoza), na Hrvaško, v Italijo, Srbijo in Slovenijo. V uvozu predstavlja največji delež gorivo. Sledijo stroji, vozila, električna in elektronska oprema ter plastika in plastični izdelki. Glavni uvozni trg je bila v letu 2013 Hrvaška, od koder so uvozili 12,9 % celotnega uvoza. Drugi pomembnejši uvozni trgi so še Nemčija, Rusija, Srbija in Italija.


 

BiH - gibanje izvoza in uvoza blaga 20101- 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 11,4 Mineralna goriva, olja 19,4
Pohištvo, svetila 10,3 Stroji, jedrski reaktorji 7,2
Aluminij, izdelki iz aluminija 7,1 Vozila 6,1
Les in izdelki iz lesa 6,7 Električna in elektron. oprema 5,1
Stroji, jedrski reaktorji 6,6 Plastika in plastični izdelki 4,5

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 15,6 Hrvaška 12,9
Hrvaška 14,3 Nemčija 11,4
Italija 12,0 Rusija 9,9
Srbija 9,1 Srbija 9,8
Slovenija 8,2 Italija 9,8

 

Vir: Factiva; ITC, september 2014.