Indija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Indiji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Izvoz blaga je v letu 2014 znašal 247,8 mlrd EUR, uvoz pa 355,5 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 107,7 mlrd EUR. Kitajska je najpomembnejši uvozni trgovinski partner, sledijo Savdska Arabija, ZAE, Švica in ZDA. Največ je Indija v letu 2014 izvozila v ZDA, kar 13,4 % celotnega izvoza. Sledijo ZAE, Hong Kong, Kitajska in Savdska Arabija. Indija je v letu 2014 največ uvažala mineralna goriva, dragulje in nakit, električno in elektronsko opremo, stroje ter organske kemikalije. Izvažala pa je največ mineralna goriva, drage kamne in kovine, vozila, stroje ter organske kemikalije. 
 


Indija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 


Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

19,6

Mineralna goriva, olja

38,5

Biseri, dragi kamni, kovine

12,8

Biseri, dragi kamni, kovine

13,0

Vozila

4,6

Električna in elektron. oprema

7,0

Stroji, jedrski reaktorji

4,3

Stroji, jedrski reaktorji

6,8

Organske kemikalije

3,8

Organske kemikalije

4,0

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

ZDA

13,4

Kitajska

12,7

ZAE

10,4

Savdska Arabija

7,1

Hong Kong

4,2

ZAE

5,9

Kitajska

4,2

Švica

4,6

Savdska Arabija

4,1

ZDA

4,4

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Indiji so v letu 2013 znašale 170,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 3,3 %. Celotne izhodne TNI Indije so v letu 2013 znašale 90,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 7,3 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Indiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Indiji zabeležili skupno 8.552 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 400,4 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 46,8 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 2.319.821 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

821.486

3.016

1.741

103.678,1

Velika Britanija

196.122

877

508

46.872,6

Nemčija

190.439

751

402

29.286,3

Japonska

235.957

737

391

36.749,6

Francija

101.012

347

177

18.888,2

ZAE

90.317

296

115

23.638,5

Švica

47.145

202

124

7.367,0

Singapur

59.342

167

99

12.584,3

Južna Koreja

93.970

166

71

21.284,2

Nizozemska

33.733

160

100

6.754,2

Druge države

450.298

1.833

1.162

93.270,8

Skupaj

2.319.821

8.552

4.867

400.373,7

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Progr. opr. in IT storitve

365.716

1.549

24.016,9

Orig. avtomobilski deli

227.095

257

37.797,4

Poslovne storitve

206.634

928

8.984,4

Finančne storitve

136.539

632

29.559,1

Komunikacije

125.275

474

19.601,2

Ind. stroj. opr. in orodja

108.489

681

12.979,6

Kovine

107.294

261

45.324,5

Avtomobilski deli

97.020

377

11.647,7

Kemikalije

28.767

347

9.074,0

Transport

26.571

352

14.274,5

Drugi sektorji

890.421

2.694

187.114,4

Skupaj

2.319.821

8.552

400.373,7

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo