Republika Južna Afrika

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Južnoafriški republiki

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Južna Afrika ima relativno odprto gospodarstvo, zunanja trgovina predstavlja okoli 65 % BDP. EU, ZDA in Japonska so največji trgovinskimi partnerji. V zadnjih desetih letih se je zelo povečala trgovina z Afriko.

Primanjkljaj na tekočem računu je za leto 2014 znašal 14,2 mlrd EUR, kar je 5,4 % BDP. Izvoz blaga v letu 2014 je znašal 69,5 mlrd EUR, uvoz pa 74,4 mlrd EUR. Rezultat je 4,8 mlrd EUR primanjkljaja v blagovni menjavi. Največ je Južna Afrika v letu 2014 izvažala drage kamne in kovine, rudnine, mineralna goriva, vozila ter železo in jeklo. Vodilni izvozni trg v letu 2014 je bila Kitajska, kamor so izvozili 9,6 % celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Japonska, Bocvana in Namibija. Uvažali so največ mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo ter vozila. Največ so v letu 2014 uvozili iz Kitajske (15,5 % od celotnega uvoza), Nemčije, Savdske Arabije, ZDA in Nigerije.

.JAR - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Biseri, dragi kamni, kovine

15,5

Mineralna goriva, olja

23,3

Rude, žlindra in pepel

12,9

Stroji, jedrski reaktorji

13,3

Mineralna goriva, olja

10,5

Električna in elektron. oprema

9,7

Vozila

9,7

Vozila

8,2

Železo in jeklo

7,7

Blago široke potrošnje

6,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Kitajska

9,6

Kitajska

15,5

ZDA

7,1

Nemčija

10,0

Japonska

5,4

Savdska Arabija

7,1

Bocvana

5,3

ZDA

6,6

Namibija

5,0

Nigerija

5,1

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v JAR so v letu 2012 znašale 138,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 8,1 %. Celotne izhodne TNI JAR so v letu 2013 znašale 72,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 4,8 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v JAR 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v JAR zabeležili skupno 1.260 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 61,2 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 48,6 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 182.340 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

25.539

263

219

8.671,6

Velika Britanija

32.659

252

185

11.229,5

Nemčija

20.230

100

73

4.840,4

Indija

9.492

73

54

4.437,8

Francija

5.010

51

43

1.826,4

Kitajska

13.212

49

40

1.846,7

Japonska

5.747

44

35

1.987,9

Avstralija

11.508

42

31

6.162,9

Švica

17.224

41

28

1.990,7

Nizozemska

2.559

38

34

1.125,0

Druge države

39.160

307

261

17.041,4

Skupaj

182.340

1.260

1.001

61.160,6

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Kovine

46.812

70

12.164,9

Orig. avtomobilski deli

31.140

67

5.405,4

Progr. opr. in IT storitve

9.182

166

2.079,4

Poslovne storitve

8.045

151

1.259,0

Ind. stroj. opr. in orodja

6.879

75

566,0

Komunikacije

6.098

84

4.701,7

Finančne storitve

3.880

123

1.461,6

Kemikalije

3.021

49

1.066,3

Transport

2.175

56

1.085,6

Obnovljivi viri energije

2.097

50

9.307,2

Drugi sektorji

63.011

369

22.063,4

Skupaj

182.340

1.260

61.160,6

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo