Kanada

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Kanadi

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Izvoz blaga je v letu 2014 znašal 360 mlrd EUR, uvoz pa 356,6 mlrd EUR. Trgovinska bilanca je v letu 2014 zabeležila presežek v višini 3,4 mlrd EUR. V letu 2014 je Kanada največ uvažala vozila, stroje in opremo, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter plastiko. Uvozili so največ iz trgov ZDA (54,3 % od celotnega uvoza), Kitajske, Mehike, Nemčije in Japonske. Največ so v letu 2014 izvozili na trg ZDA (76,8 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Velika Britanija, Japonska in Mehika.


Kanada - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

27,2

Vozila

15,3

Vozila

12,6

Stroji, jedrski reaktorji

14,6

Stroji, jedrski reaktorji

6,9

Mineralna goriva, olja

10,2

Biseri, dragi kamni, kovine

4,3

Električna in elektron. oprema

9,6

Blago široke potrošnje

3,4

Plastika in plastični izdelki

3,5

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

ZDA

76,8

ZDA

54,3

Kitajska

3,7

Kitajska

11,5

Velika Britanija

2,9

Mehika

5,6

Japonska

2,1

Nemčija

3,1

Mehika

1,0

Japonska

2,6

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kanadi so v letu 2012 znašale 493,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 3,6 %. Celotne izhodne TNI Kanade so v letu 2012 znašale 553,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 5,8 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kanadi 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Kanadi zabeležili skupno 2.761 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 182,1 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 66,0 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 283.913 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

151.737

1.427

1.055

86.010,9

Velika Britanija

19.405

244

187

12.009,8

Francija

20.102

198

152

11.940,7

Nemčija

12.747

146

121

9.145,6

Japonska

16.119

109

81

9.691,4

Indija

8.005

65

44

3.874,0

Švica

3.695

63

51

2.162,2

Kitajska

5.775

57

47

2.785,2

Nizozemska

7.251

55

39

14.591,6

Avstralija

2.099

35

29

4.202,7

Druge države

36.978

362

309

25.683,1

Skupaj

283.913

2.761

2.107

182.097,0

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Progr. opr. in IT storitve

41.027

465

16.377,0

Poslovne storitve

28.404

393

2.033,0

Kovine

19.104

103

17.469,4

Finančne storitve

16.530

217

3.155,9

Transport

12.578

105

3.632,9

Komunikacije

11.904

161

12.564,5

Avtomobilski deli

9.915

89

1.995,0

Hrana in tobak

8.352

99

3.103,2

Ind. stroj. opr. in orodja

5.338

135

948,0

Kemikalije

3.505

107

5.668,5

Drugi sektorji

127.256

887

115.149,7

Skupaj

283.913

2.761

182.097,0

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo