Severna Makedonija

Zunanja trgovina države Makedonije

 

V letu 2013 je izvoz blaga znašal 2,4 mlrd EUR, uvoz pa 4,2 mlrd EUR. Makedonski primanjkljaj v blagovni menjavi je v letu 2013 znašal 1,9 mlrd EUR. Makedonija največ izvaža železo in jeklo, kemične izdelke, tekstilne izdelke, stroje ter električno in elektronsko opremo. Uvaža največ mineralna goriva, bisere in drage kamne, strojno, električno in elektronsko opremo ter železo in jeklo. Najpomembnejša makedonska izvozna trga sta Nemčija in Srbija. V Nemčijo je Makedonija v letu 2013 izvozila za 35,9 % celotnega izvoza, v Srbijo pa za 12,8 %. Največ Makedonija uvaža iz Velike Britanije, od koder je v letu 2013 uvozila 11 % od celotnega uvoza. Sledijo Grčija, Nemčija, Srbija in Italija.


Makedonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Železo in jeklo 16,5 Mineralna goriva, olja 16,3
Razni kemični izdelki 15,1 Biseri, dragi kamni, kovine 8,0
Tekstil, oblačila in tkanine 11,5 Stroji, jedrski reaktorji 6,8
Stroji, jedrski reaktorji 7,2 Električna in elektron. oprema 6,7
Električna in elektron. oprema 4,8 Železo in jeklo 5,5

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 35,9 Velika Britanija 11,0
Srbija 12,8 Grčija 10,6
Bolgarija 7,6 Nemčija 10,5
Italija 6,5 Srbija 8,4
Grčija 5,0 Italija 6,5
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.