Nemčija

Zunanja trgovina države Nemčije

 

Nemčija je tretji največji izvoznik na svetu, takoj za Kitajsko in ZDA. Nemčija je v letu 2013 izvozila za 1.132,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 938,7 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 193,8 mlrd EUR. V letu 2013 je Nemčija največ izvažala stroje, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2013 je bila Francija, kamor so izvozili 9 % od celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Velika Britanija, Nizozemska in Kitajska. Nemčija je v letu 2013 največ uvozila mineralnih goriv, strojne, električne in elektronske opreme, vozil ter farmacevtskih izdelkov. Največ je v letu 2013 uvozila iz Nizozemske (8,9 % od celotnega uvoza), Kitajske, Francije, ZDA in Italije.


Nemčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 17,2 Mineralna goriva, olja 14,8
Vozila 16,7 Stroji, jedrski reaktorji 12,0
Električna in elektron. oprema 9,8 Električna in elektron. oprema 10,7
Farmacevtski izdelki 5,1 Vozila 8,1
Optična, tehn. in medic. oprema 4,6 Farmacevtski izdelki 3,8

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Francija 9,0 Nizozemska 8,9
ZDA 8,1 Kitajska 8,3
Velika Britanija 6,5 Francija 7,1
Nizozemska 6,2 ZDA 5,6
Kitajska 6,1 Italija 5,3

 

Vir: Factiva; ITC, september 2014.