Združeno kraljestvo

Zunanja trgovina države Velike Britanije

 

V letu 2013 je izvoz blaga dosegel 358,3 mlrd EUR, uvoz pa 485,3 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi v višini 126,9 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem računu je v letu 2013 znašal 85,4 mlrd EUR, kar predstavlja 4,5 % BDP. V letu 2013 so največ uvažali mineralna goriva, stroje, vozila ter električno in elektronsko opremo. Nepomembnejši uvozni trg v letu 2013 je bila Nemčija (13,6 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, ZDA, Nizozemska in Francija. Največ je Velika Britanija v letu 2013 izvažala drage kamne, stroje in opremo, mineralna goriva, vozila ter farmacevtske izdelke. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2013 je bila Švica, kamor so izvozili 13 % celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Nemčija, Nizozemska in Francija.


Velika Britanija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Biseri, dragi kamni, kovine 18,2 Mineralna goriva, olja 13,4
Stroji, jedrski reaktorji 12,9 Stroji, jedrski reaktorji 12,1
Mineralna goriva, olja 11,5 Vozila 10,1
Vozila 9,3 Električna in elektron. oprema 8,9
Farmacevtski izdelki 5,8 Biseri, dragi kamni, kovine 5,6

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Švica 13,0 Nemčija 13,6
ZDA 11,4 Kitajska 8,8
Nemčija 8,8 ZDA 8,3
Nizozemska 6,9 Nizozemska 8,2
Francija 6,4 Francija 6,2
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.