Japonska

Predstavitev gospodarstva Japonske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Japonska

JP / JPN

Tokio

377.899

126,5 (2017)

Japonski

Šintoizem 84 %, budizem 71 %, kristjani 2 %, ostali 8 % (mnogo ljudi pripada šintoizmu in budizmu)

34.813 EUR (2016)

Japonski jen (JPY)

Slovenija +8

+ 81

 

 

Večja mesta

Tokio

Yokohama

Osaka

Nagoya

Sapporo

Kobe

Št. prebivalcev 

9.100.000

3.700.000

2.900.000

2.300.000

1.900.000

1.500.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Cesarstvo s predstavniško demokracijo

Pravni sistem:

Vrhovno sodišče, ki ga imenuje kabinet vlade, predseduje pravnemu sistemu manjših sodišč razdeljenih na štiri veje: vrhovno sodišče, okrožna sodišča, družinska sodišča in kazenska sodišča.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Diet); 475-članski Predstavniški dom (spodnji dom), ki je izvoljen na vsaka štiri leta in 242-članska Dom svetnikov (zgornji dom), katere polovica članov je izvoljena vsaka tri leta za šestletni mandat. V spodnjem domu imajo predstavniki geografskih volilnih enot 295 mest, 180 sedežev pa je zasedenih po proporcionalnem sistemu.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so bile 22. oktobra 2017; naslednje volitve bodo leta 2021.

Vodstvo države:

Cesar Akihito.

Izvršilna oblast:

Japonski premier Shinzo Abe si je na predčasnih parlamentarnih volitvah 22.10.2017 zagotovil nov mandat na čelu japonske vlade. Abejeva Liberalna demokratska stranka (LDP) in njen koalicijski partner Komeito sta osvojila več kot 300 sedežev v 465-sedežnem parlamentu.

Premier: Shinzo Abe

 

Japonska je članica WTO (World Trade Organisation) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Je tudi podpisnica APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) in od februarja 2009 ima podpisan sporazum o prosti trgovini s Švico, ki velja naslednjih 10 let, sicer pa ne pripada nobeni carinski zvezi.


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Bruto javni dolg Japonske je največji v razvitem svetu (230 % nominalne vrednosti BDP). Učinkovitost strategije vlade Liberalno demokratične stranke za oživitev gospodarstva znane kot "Abenomika", je še vedno dvomljiva, medtem ko je Banka Japonske (centralna banka) močno okrepila svoja prizadevanja, da bi dosegli cilj 2 % osnovne inflacije (v katero niso vključene cene sveže hrane). Glede na nevarno stanje javnih financ, v srednjeročnem obdobju ostaja še naprej potreba po konsolidaciji javnih financ.
 
Japonska je v letu 2016 zabeležila 0,1 % stopnjo deflacije. V letu 2017 naj bi bila inflacija v višini 0,5 %, v letih 2018-2019 pa naj bi stopnja inflacije dosegla 0,4 %, oz. 0,9 %.

Stopnja brezposelnosti je v letu 2016 dosegla 3,1 %. V letu 2017 in 2018 naj bi se brezposelnost znižala na 2,9 %,  oz. 2,5 %,  v letu 2019 pa dosegla 2,3 %.

Povprečna mesečna bruto plača na Japonskem je januarja 2017 znašala 2.568 EUR. Minimalno plačilo na uro se razlikuje glede na panogo in regijo. Povprečna minimalna plača je januarja 2017 znašala 6,9 EUR na uro.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge