Japonska

Predstavitev gospodarstva Japonske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Japonska

JP / JPN

Tokio

377.899

126,9 (2015)

Japonski

Šintoizem 84 %, budizem 71 %, kristjani 2 %, ostali 8 % (mnogo ljudi pripada šintoizmu in budizmu)

29.364 EUR (2015)

Japonski jen (JPY)

Slovenija +8

+ 81

 

 

Večja mesta

Tokio

Yokohama

Osaka

Nagoya

Sapporo

Kobe

Št. prebivalcev 

9.100.000

3.700.000

2.900.000

2.300.000

1.900.000

1.500.000

 

Politični sistem

Politični sistem:

Cesarstvo s predstavniško demokracijo

Pravni sistem:

Vrhovno sodišče, ki ga imenuje kabinet vlade, predseduje pravnemu sistemu manjših sodišč razdeljenih na štiri veje: vrhovno sodišče, okrožna sodišča, družinska sodišča in kazenska sodišča.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Diet); 475-članski Predstavniški dom (spodnji dom), ki je izvoljen na vsaka štiri leta in 242-članska Dom svetnikov (zgornji dom), katere polovica članov je izvoljena vsaka tri leta za šestletni mandat. V spodnjem domu imajo predstavniki geografskih volilnih enot 295 mest, 180 sedežev pa je zasedenih po proporcionalnem sistemu.

Volitve:

Zadnje volitve v spodnji dom so bile decembra 2014, naslednje bodo l. 2018. Volitve za polovico sedežev v zgornjem domu so bile julija 2013; naslednje volitve, tudi za polovico sedežev bodo julija 2016.

Vodstvo države:

Cesar Akihito.

Izvršilna oblast:

Liberalno-demokratska stranka (LDP) je na zadnjih volitvah v spodnji dom decembra 2014 ponovno zmagala in dobila 290 sedežev, njena koalicijska partnerica stranka Komeito pa 35 sedežev. Vladajoča koalicija ima dvotretjinsko večino v spodnjem domu in večino v zgornjem domu.

Premier: Shinzo Abe

 

Japonska je članica WTO (World Trade Organisation) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Je tudi podpisnica APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) in od februarja 2009 ima podpisan sporazum o prosti trgovini s Švico, ki velja naslednjih 10 let, sicer pa ne pripada nobeni carinski zvezi.


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Bruto javni dolg Japonske je v letu 2015 znašal 229 % nominalne vrednosti BDP, kar je daleč najvišji delež v razvitem svetu. Učinkovitost strategije vlade Liberalno demokratične stranke za oživitev gospodarstva znane kot "Abenomika", je še vedno dvomljiva, medtem ko je Banka Japonske (centralna banka) močno okrepila svoja prizadevanja, da bi dosegli cilj 2 % osnovne inflacije (v katero niso vključene cene sveže hrane). Glede na nevarno stanje javnih financ, v srednjeročnem obdobju ostaja še naprej potreba po konsolidaciji javnih financ.
 
Abenomika se bo še naprej osredotočala na tridelni pristop k oživljanju gospodarstva, ki naj bi s kombinacijo monetarnih, fiskalnih in strukturnih politik doseglo višjo krivuljo rasti. Kljub močnemu položaju vlade v parlamentu, se bo le-ta soočila z nasprotovanjem lobističnih skupin in parlamentarcev v koaliciji do spornih strukturnih reform, kot so deregulacija trga dela, prenova kmetijskega sektorja in prestrukturiranja upravljanja podjetij. Druga prednostna naloga vlade bo ponovni zagon japonskih jedrskih elektrarn po jedrski nesreči v Fukušimi leta 2011. Vendar bo nenaklonjenost javnosti do jedrske energije ovirala napredek na tem področju, kar pomeni, da bo manj kot polovica od 40 reaktorjev v državi ponovno pričela z obratovanjem do leta 2020.
 
Japonska je v letu 2015 zabeležila 0,8 % stopnjo inflacije. V letu 2015 naj bi bila inflacija -0,1 %, v letih 2017-2018 pa naj bi stopnja inflacije dosegla 0,4 oz. 0,3 %.

Stopnja brezposelnosti je v letu 2015 dosegla 3,4 %. V letu 2016 naj bi se brezposelnost znižala na 3,2 %, na podobnem nivoju naj bi se gibala tudi v letih 2017 in 2018, ko naj bi znašala 3 %.

Povprečna mesečna bruto plača na Japonskem je aprila 2016 znašala 2.384 EUR. Minimalno plačilo na uro se razlikuje glede na panogo in regijo. Povprečna minimalna plača je v letu 2015 znašala 5,8 EUR na uro.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge