Avstrija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Avstriji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Vrednost izvoza blaga je v letu 2014 znašala 123,5 mlrd EUR, vrednost uvoza pa 125,9 mlrd EUR. Trgovinski primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 2,4 mlrd EUR. Največ je Avstrija v letu 2014 izvažala v Nemčijo in sicer 29,2 % od celotnega izvoza. Sledijo Italija, ZDA, Švica in Francija. Največ so izvažali stroje, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke. Največ je Avstrija v letu 2014 uvozila iz Nemčije (36,8 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Kitajska, Švica in Češka. V letu 2014 so največ uvozili, strojev, električne in elektronske opreme, vozil, mineralnih goriv in olj ter plastičnih izdelkov.


Avstrija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

18,2

Stroji, jedrski reaktorji

13,1

Električna in elektron. oprema

12,0

Električna in elektron. oprema

10,9

Vozila

8,4

Vozila

9,7

Farmacevtski izdelki

5,2

Mineralna goriva, olja

9,5

Plastika in plastični izdelki

4,8

Plastika in plastični izdelki

4,5

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

29,2

Nemčija

36,8

Italija

6,3

Italija

6,1

ZDA

5,9

Kitajska

5,6

Švica

5,6

Švica

5,3

Francija

4,8

Češka

4,2


 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Avstriji so v letu 2012 znašale 127,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 2,4 %. Celotne izhodne TNI Avstrije so v letu 2012 znašale 164,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 10,1 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Avstriji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Avstriji zabeležili skupno 870 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 23,4 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 26,9 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 63.733 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Nemčija

25.305

310

236

8.743,9

ZDA

7.654

109

95

2.748,6

Švica

3.278

59

46

1.075,0

Italija

4.330

46

36

1.409,8

Francija

1.623

36

30

629,2

Velika Britanija

2.492

35

33

1.169,8

Nizozemska

2.963

35

27

970,5

Kanada

5.313

30

15

1.314,0

Japonska

1.154

27

22

469,1

Rusija

1.077

17

13

769,5

Druge države

8.544

166

143

4.086,3

Skupaj

63.733

870

693

23.385,9

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Avtomobilski deli

5.732

30

1.392,5

Ind. stroj. opr. in orodja

5.147

64

959,3

Elektronske komponente

5.064

30

695,9

Transport

3.957

91

1.201,2

Komunikacije

2.795

53

2.108,1

Finančne storitve

2.127

80

1.896,6

Progr. opr. in IT storitve

1.976

85

649,8

Farmacija

1.956

31

749,5

Hrana in tobak

1.541

28

455,2

Poslovne storitve

1.456

68

600,0

Drugi sektorji

31.982

310

12.677,7

Skupaj

63.733

870

23.385,9

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo