Bolgarija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Bolgariji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je znašal izvoz blaga 21 mlrd EUR, uvoz pa 24,4 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je v letu 2014 znašal 3,5 mlrd EUR. V letu 2014 je Bolgarija največ uvažala mineralna goriva in olja, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter rude in pepel. Največ so uvozili iz Rusije (15,2 % od celotnega uvoza), Nemčije, Italije, Romunije in Turčije. V izvozu so imela največji delež mineralna goriva, baker, električna in elektronska oprema, strojna oprema ter žita. Vodilni izvozni trg v letu 2014 je bila Nemčija (12 % od celotnega izvoza). Sledijo Turčija, Italija, Romunija in Grčija.


Bolgarija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

12,7

Mineralna goriva, olja

20,0

Baker, izdelki iz bakra

9,3

Stroji, jedrski reaktorji

9,9

Električna in elektron. oprema

8,5

Električna in elektron. oprema

8,3

Stroji, jedrski reaktorji

7,9

Vozila

6,1

Žita

4,2

Rude, žlindra in pepel

5,3

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

12,0

Rusija

15,2

Turčija

9,4

Nemčija

12,2

Italija

9,0

Italija

7,0

Romunija

7,9

Romunija

6,8

Grčija

6,7

Turčija

5,7


 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Bolgariji so v letu 2012 znašale 38,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 3,2 %. Celotne izhodne TNI Bolgarije so v letu 2012 znašale 1,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 13,7 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Bolgariji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Bolgariji zabeležili skupno 1.120 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 49,0 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 43,7 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 249.655 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Nemčija

23.148

153

101

5.544,3

ZDA

20.138

115

88

5.790,8

Avstrija

20.830

85

58

3.219,8

Italija

15.427

74

50

4.224,0

Grčija

12.825

70

60

2.195,5

Velika Britanija

14.713

65

49

2.056,9

Španija

23.812

59

46

3.203,6

Francija

10.808

58

36

1.567,2

Švica

4.691

43

33

714,6

Nizozemska

13.921

37

28

1.537,1

Druge države

89.342

361

259

18.963,7

Skupaj

249.655

1.120

802

49.017,6

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

111.452

126

9.866,2

Hoteli in turizem

11.240

47

1.402,1

Poslovne storitve

7.901

70

651,0

Hrana in tobak

7.898

60

1.267,0

Obnovljivi viri energije

7.409

85

12.663,4

Kovine

7.366

52

1.848,8

Finančne storitve

6.629

110

548,4

Ind. stroj. opr. in orodja

6.350

39

266,1

Progr. opr. in IT storitve

6.179

60

932,9

Transport

2.807

48

618,3

Drugi sektorji

74.424

423

18.953,2

Skupaj

249.655

1.120

49.017,6

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo