Estonija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Estoniji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Estonija ima zelo odprto gospodarstvo. Estonija je v letu 2014 uvozila za 12,4 mlrd EUR, izvozila pa za 11,4 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 1 mlrd EUR. Estonija največ izvaža električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, les in lesne izdelke, strojno opremo,ter pohištvo. Vodilni izvozni trg v letu 2014 je bila Švedska, kamor so izvozili za 16,4 % celotnega izvoza. V letu 2014 so največ uvažali električno in elektronsko opremo, goriva, stroje in vozila. Največ so v letu 2014 uvozili iz Rusije (10,7 % od celotnega uvoza), Finske, Nemčije, Kitajske in Švedske.


Estonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Električna in elektron. oprema

20,5

Električna in elektron. oprema

17,5

Mineralna goriva, olja

11,5

Mineralna goriva, olja

15,7

Les in izdelki iz lesa

8,4

Stroji, jedrski reaktorji

9,1

Stroji, jedrski reaktorji

7,6

Vozila

7,8

Pohištvo, svetila

6,2

Plastika in plastični izdelki

3,8

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Švedska

16,4

Rusija

10,7

Rusija

14,1

Finska

10,3

Finska

14,0

Nemčija

10,1

Latvija

9,8

Kitajska

7,5

Litva

4,8

Švedska

5,8

 


Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Estoniji so v letu 2012 znašale 15,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 8,2 %. Celotne izhodne TNI Estonije so v letu 2012 znašale 4,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 1,4 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Estoniji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 


Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Estoniji zabeležili skupno 341 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 9,0 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 26,5 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 42.159 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Finska

12.953

86

66

2.186,4

Švedska

4.690

54

41

1.253,8

ZDA

1.503

30

27

290,7

Nemčija

863

20

19

382,4

Latvija

792

17

14

285,5

Velika Britanija

4.587

16

13

492,2

Rusija

1.516

14

13

674,2

Litva

1.735

14

13

206,1

Danska

2.405

13

10

516,3

Norveška

3.824

13

10

554,7

Druge države

7.291

64

53

2.191,7

Skupaj

42.159

341

276

9.033,9

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

12.599

18

1.508,1

Komunikacije

3.899

26

863,8

Hrana in tobak

2.019

18

217,0

Finančne storitve

1.967

35

874,9

Tekstil

1.899

13

105,9

Elektronske komponente

1.690

27

341,1

Ind. stroj. opr. in orodja

1.262

15

137,5

Transport

1.194

22

527,3

Poslovne storitve

862

22

96,2

Progr. opr. in IT storitve

788

20

169,9

Drugi sektorji

13.980

125

4.192,5

Skupaj

42.159

341

9.033,9

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo