Italija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Italiji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je Italija izvozila za 386,2 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 337,1 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je v letu 2014 znašal 49,1 mlrd EUR. Presežek na tekočem računu je v letu 2014 znašal 30,7 mlrd EUR, kar predstavlja 1,9 % BDP. Največ je Italija v letu 2014 izvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter plastiko. Glavni izvozni trg v letu 2014 je bila Nemčija, kamor so izvozili za 12,6 % celotnega izvoza. Sledijo Francija, ZDA, Velika Britanija in Švica. V letu 2014 je Italija največ uvažala nafto in plin, strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2014 uvozili iz Nemčije (15,4 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Nizozemske in Španije.Italija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

20,4

Mineralna goriva, olja

16,4

Vozila

7,3

Stroji, jedrski reaktorji

9,1

Električna in elektron. oprema

5,7

Vozila

7,6

Farmacevtski izdelki

4,7

Električna in elektron. oprema

6,8

Plastika in plastični izdelki

4,1

Farmacevtski izdelki

4,5

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

12,6

Nemčija

15,4

Francija

10,6

Francija

8,6

ZDA

7,5

Kitajska

7,1

Velika Britanija

5,3

Nizozemska

5,5

Švica

4,8

Španija

4,8

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Italiji so v letu 2012 znašale 282,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 5,8 %. Celotne izhodne TNI Italije so v letu 2012 znašale 415,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 5,0 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Italiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Italiji zabeležili skupno 1.564 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 63,1 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 40,3 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 106.195 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

26.944

382

312

14.101,6

Velika Britanija

12.239

173

139

7.255,8

Nemčija

6.748

169

140

5.519,3

Francija

9.145

145

118

4.704,3

Španija

10.936

137

88

6.533,3

Švica

6.825

83

63

4.969,4

Japonska

3.305

49

45

1.357,6

Nizozemska

5.094

43

36

2.191,4

Kitajska

1.232

39

28

604,7

Avstrija

1.169

32

19

622,9

Druge države

22.558

312

241

15.213,2

Skupaj

106.195

1.564

1.229

63.073,7

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Komunikacije

8.153

89

4.637,5

Transport

8.050

108

5.552,9

Hoteli in turizem

7.071

73

1.842,6

Obnovljivi viri energije

4.451

90

7.627,7

Poslovne storitve

3.669

161

1.105,0

Progr. opr. in IT storitve

3.090

193

1.314,2

Elektronske komponente

2.994

62

994,6

Finančne storitve

2.267

182

4.026,7

Ind. stroj. opr. in orodja

2.018

63

467,0

Kemikalije

1.760

54

1.280,9

Drugi sektorji

62.672

489

34.224,8

Skupaj

106.195

1.564

63.073,7

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo