Kitajska

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Kitajskem

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je imela Kitajska 327,2 mlrd EUR presežka v blagovni menjavi. Izvozili so za 1.687 mlrd EUR, uvozili pa za 1.359,8 mlrd EUR blaga. Največ so izvažali električno, elektronsko in strojno opremo, tekstil, pohištvo ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Vodilni izvozni trg v letu 2014 so bile ZDA, kamor so izvozili 17, % celotnega izvoza. Uvažali so največ električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter stroje in opremo. Največ so v letu 2014 uvozili iz Južne Koreje (9,7 % od celotnega uvoza), Japonske, ZDA, Tajvana in Nemčije.
 


Kitajska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Električna in elektron. oprema

24,4

Električna in elektron. oprema

21,7

Stroji, jedrski reaktorji

17,1

Mineralna goriva, olja

16,1

Tekstil, oblačila in tkanine

7,4

Stroji, jedrski reaktorji

9,2

Pohištvo, svetila

4,0

Rude, žlindra in pepel

6,9

Optična, tehn. in medic. oprema

3,2

Optična, tehn. in medic. oprema

5,4

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

ZDA

17,0

Južna Koreja

9,7

Hong Kong

15,5

Japonska

8,3

Japonska

6,4

ZDA

8,2

Južna Koreja

4,3

Tajvan

7,8

Nemčija

3,1

Nemčija

5,4

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Kitajskem so v letu 2010 znašale 1.805,7 mlrd EUR. Celotne izhodne TNI Kitajske so v letu 2011 znašale 305,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 33,9 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Kitajskem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Kitajskem zabeležili skupno 763 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 96,6 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 126,6 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 151.544 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

22.520

170

152

12.619,6

Španija

20.640

136

114

12.502,6

Velika Britanija

18.560

54

38

10.379,9

Kanada

29.998

49

37

28.827,6

Francija

9.893

39

25

4.044,1

Nemčija

2.757

35

31

2.393,9

Argentina

2.310

31

30

961,2

Avstralija

16.369

26

15

5.541,7

Japonska

7.504

23

20

2.507,2

Švica

2.802

23

18

819,7

Druge države

18.191

177

148

16.014,8

Skupaj

151.544

763

625

96.612,3

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Kovine

71.872

83

44.821,6

Progr. opr. in IT storitve

7.735

124

701,0

Poslovne storitve

7.699

72

3.470,9

Obnovljivi viri energije

6.691

70

18.184,3

Komunikacije

6.210

40

12.741,9

Hrana in tobak

6.184

41

883,7

Finančne storitve

5.355

68

1.579,5

Premog, nafta, plin

2.845

28

7.033,4

Kemikalije

2.415

35

1.084,7

Ind. stroj. opr. in orodja

1.428

24

257,8

Drugi sektorji

33.110

178

5.853,5

Skupaj

151.544

763

96.612,3

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo