Nizozemska

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Nizozemskem

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je Nizozemska izvozila za 429,9 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 352,6 mlrd EUR. To je privedlo do presežka v blagovni menjavi v višini 77,3 mlrd EUR in presežka na tekočem računu v višini 67,6 mlrd EUR, kar predstavlja 10,2 % BDP. Največ so v letu 2014 izvažali mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter plastiko. Glavni izvozni trg v letu 2014 je bila Nemčija, kamor so izvozili 24,1 % celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Velika Britanija, Francija in ZDA. Uvažali so največ mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, vozila ter optičnae, tehn. in medic. opreme. Največ so v letu 2014 uvozili iz Nemčije (16,3 % od celotnega uvoza), Belgije, Kitajske, ZDA in Velike Britanije.
 


Nizozemska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

17,4

Mineralna goriva, olja

22,4

Stroji, jedrski reaktorji

14,0

Stroji, jedrski reaktorji

12,4

Električna in elektron. oprema

11,2

Električna in elektron. oprema

11,7

Farmacevtski izdelki

4,5

Vozila

4,6

Plastika in plastični izdelki

4,1

Optična, tehn. in medic. oprema

3,9

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

24,1

Nemčija

16,3

Belgija

11,0

Belgija

9,6

Velika Britanija

8,4

Kitajska

9,4

Francija

8,2

ZDA

7,1

ZDA

4,4

Velika Britanija

6,6

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Nizozemskem so v letu 2012 znašale 474,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 2,6 %. Celotne izhodne TNI Nizozemske so v letu 2012 znašale 767,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 2,2 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Nizozemskem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Nizozemskem zabeležili skupno 1.760 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 63,8 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 36,2 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 98.662 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

36.956

686

605

19.588,1

Velika Britanija

9.062

190

160

6.393,1

Nemčija

9.087

153

117

8.414,6

Japonska

6.866

91

73

2.260,0

Francija

3.285

60

50

5.066,1

Kitajska

1.711

46

38

506,3

Kanada

2.350

45

42

3.830,8

Švedska

1.854

44

36

2.081,2

Indija

1.370

41

35

2.349,7

Španija

2.910

39

34

1.034,0

Druge države

23.211

365

320

12.261,4

Skupaj

98.662

1.760

1.505

63.785,2

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Progr. opr. in IT storitve

12.009

359

7.424,7

Transport

9.184

128

2.202,2

Poslovne storitve

8.048

179

1.882,4

Komunikacije

7.136

140

7.108,4

Hrana in tobak

5.163

68

1.994,6

Kemikalije

4.017

80

2.929,8

Ind. stroj. opr. in orodja

3.785

84

713,9

Elektronske komponente

2.070

53

502,3

Plastika

1.971

46

1.026,3

Finančne storitve

1.406

118

2.793,6

Drugi sektorji

43.873

505

35.206,9

Skupaj

98.662

1.760

63.785,2

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.