Poljska

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Poljskem

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

Poljska je v letu 2014 izvozila za 157,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa prav tako za 158,6 mlrd EUR. Primankljaj v blagovni menjavi je tako v letu 2014 znašal 1,6 mlrd EUR. Največ so izvozili v Nemčijo (25,9 % od celotnega izvoza), sledijo Velika Britanija, Češka, Francija in Italija. V izvozu so največji delež predstavljali strojna, električna in elektronska oprema, vozila ter pohištvo. Največ je Poljska v letu 2014 uvozila iz Nemčije (21,7 % od celotnega uvoza). Sledijo Rusija, Kitajska, Italija in Francija. Največ so uvažali stroje, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter vozila.


Poljska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

12,9

Stroji, jedrski reaktorji

12,3

Električna in elektron. oprema

11,8

Električna in elektron. oprema

11,5

Vozila

10,5

Mineralna goriva, olja

10,8

Pohištvo, svetila

5,6

Vozila

8,0

Plastika in plastični izdelki

4,5

Plastika in plastični izdelki

5,9

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

25,9

Nemčija

21,7

Velika Britanija

6,4

Rusija

10,8

Češka

6,3

Kitajska

10,6

Francija

5,6

Italija

5,3

Italija

4,5

Francija

3,7

 


 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Poljskem so v letu 2012 znašale 183,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 5,3 %. Celotne izhodne TNI Poljske so v letu 2012 znašale 44,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 14,6 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Poljskem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Poljskem zabeležili skupno 2.994 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 126,2 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 42,2 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 729.225 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

127.960

537

353

21.090,9

Nemčija

72.400

453

346

13.473,6

Velika Britanija

67.261

266

195

10.369,1

Francija

46.188

205

136

10.126,4

Švedska

57.817

164

93

10.435,8

Nizozemska

53.929

144

91

7.962,9

Japonska

21.171

123

100

4.652,3

Španija

29.671

117

97

4.616,3

Italija

18.658

100

78

3.905,1

Avstrija

31.929

100

64

4.300,3

Druge države

202.241

785

548

35.220,6

Skupaj

729.225

2.994

2.090

126.153,1

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

239.057

281

30.987,0

Avtomobilski deli

37.151

214

7.192,9

Transport

33.849

200

8.457,4

Finančne storitve

32.155

168

2.285,9

Hrana in tobak

30.448

152

5.168,5

Poslovne storitve

28.042

180

542,0

Kovine

23.161

137

3.502,3

Progr. opr. in IT storitve

22.498

225

2.305,2

Ind. stroj. opr. in orodja

13.548

154

1.293,4

Plastika

12.369

128

1.885,2

Drugi sektorji

256.947

1.155

62.533,3

Skupaj

729.225

2.994

126.153,1

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.