Španija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Španiji

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

Izvoz blaga je v letu 2014 znašal 239,1 mlrd EUR, uvoz pa 259,2 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 20,1 mlrd EUR. Največ je Španija v letu 2014 izvažala vozila, stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Glavni izvozni trg v letu 2014 je bila Francija (15,7 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Portugalska, Italija in Velika Britanija. Največ je Španija v letu 2014 uvažala mineralna goriva, vozila, strojno, električna in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2014 uvozili iz Nemčije (12,1 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Italije in Velike Britanije.


Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Vozila

16,2

Mineralna goriva, olja

20,9

Stroji, jedrski reaktorji

7,6

Vozila

11,3

Mineralna goriva, olja

7,2

Stroji, jedrski reaktorji

8,5

Električna in elektron. oprema

5,4

Električna in elektron. oprema

7,0

Farmacevtski izdelki

4,0

Farmacevtski izdelki

4,3

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Francija

15,7

Nemčija

12,1

Nemčija

10,4

Francija

11,0

Portugalska

7,5

Kitajska

7,5

Italija

7,2

Italija

5,9

Velika Britanija

6,9

Velika Britanija

4,2

 

 
Vir: Factiva; ITC, septrember 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Španiji so v letu 2012 znašale 487,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 0,4 %. Celotne izhodne TNI Španije so v letu 2012 znašale 493,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala -0,9 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Španiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Španiji zabeležili skupno 3.413 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 131,0 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 38,4 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 350.120 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

63.904

679

484

22.406,3

Francija

73.385

486

302

20.164,9

Nemčija

38.352

458

289

17.603,6

Velika Britanija

35.987

364

274

15.433,9

Nizozemska

19.806

176

118

5.697,3

Japonska

16.453

158

100

6.382,3

Italija

8.923

144

105

4.644,4

Švica

8.611

132

76

2.877,4

Portugalska

11.482

73

43

4.381,5

Švedska

10.056

67

44

3.306,6

Druge države

63.161

676

471

28.076,8

Skupaj

350.120

3.413

2.296

130.974,9

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

100.829

137

12.314,2

Progr. opr. in IT storitve

26.273

480

2.761,1

Transport

21.392

229

10.288,5

Poslovne storitve

15.246

332

1.415,4

Komunikacije

12.868

155

16.740,5

Hrana in tobak

10.128

144

2.652,6

Finančne storitve

7.034

329

8.041,7

Ind. stroj. opr. in orodja

6.960

133

1.068,1

Obnovljivi viri energije

5.277

118

11.506,5

Kemikalije

4.228

112

2.226,1

Drugi sektorji

139.885

1.244

61.960,4

Skupaj

350.120

3.413

130.974,9

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.