Združeni arabski emirati

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Združenih arabskih emiratih

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 so ZAE uvozili za 180,3 mlrd EUR blaga, izvozili pa za 278,6 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 98,3 mlrd EUR. Presežek tekočega računa je v letu 2014 znašal 41,4 mlrd EUR, kar predstavlja 13,7 % BDP. ZAE največ izvažajo mineralna goriva, dragulje in nakit, aluminij in plastiko. Njihovi najpomembnejši izvozni trgi so Japonska, Iran, Indija in Južna Koreja. Pri uvozu imajo največji delež dragulji in nakit, strojna, električna in elektronska oprema ter vozila. Največ uvažajo iz Kitajske, Indije, ZDA in Velike Britanije.


ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

68,4

Biseri, dragi kamni, kovine

14,1

Biseri, dragi kamni, kovine

11,5

Stroji, jedrski reaktorji

12,7

Aluminij, izdelki iz aluminija

2,8

Električna in elektron. oprema

11,3

Plastika in plastični izdelki

2,3

Vozila

9,3

Stroji, jedrski reaktorji

1,6

Mineralna goriva, olja

6,8

 

Vodilni izvozni trgi 2013

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2013

% od celote

Japonska

14,5

Kitajska

14,3

Iran

11,3

Indija

13,6

Indija

10,4

ZDA

10,5

Južna Koreja

6,2

Velika Britanija

5,0

 

 
 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZAE so v letu 2013 znašale 79,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 10,7 %. Celotne izhodne TNI ZAE so v letu 2013 znašale 47,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 4,4 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZAE 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v ZAE zabeležili skupno 3.445 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 120,3 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 34,9 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 291.419 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

47.352

827

690

18.096,5

Velika Britanija

25.714

593

508

9.859,9

Indija

31.842

304

253

21.348,5

Nemčija

20.607

225

180

6.356,1

Francija

9.261

161

127

4.875,1

Japonska

6.975

98

89

6.344,6

Švica

8.309

95

77

2.490,2

Nizozemska

5.980

78

62

2.607,5

Avstralija

9.633

64

58

3.978,0

Kanada

6.626

64

53

2.406,2

Druge države

119.120

936

821

41.911,2

Skupaj

291.419

3.445

2.912

120.273,9

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

86.044

149

28.233,5

Hoteli in turizem

28.760

178

18.894,4

Poslovne storitve

19.022

669

5.485,7

Kovine

18.556

102

3.443,7

Finančne storitve

12.398

503

7.880,4

Komunikacije

11.637

207

4.627,8

Kemikalije

9.119

73

5.524,6

Progr. opr. in IT storitve

8.904

394

3.432,8

Ind. stroj. opr. in orodja

8.050

224

1.566,1

Transport

7.949

135

1.585,4

Drugi sektorji

80.980

811

39.599,7

Skupaj

291.419

3.445

120.273,9

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo