Nizozemska

Predstavitev gospodarstva Nizozemske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Koninkrijk der Nederlanden / Kraljevina Nizozemska

NL / NLD

Amsterdam, sedež vlade v Haagu

41.526

16,9 (ocena 2015)

Nizozemski

Katoliki 30 %, protestanti 20 %, muslimani 5,8 %, drugo 2,2 %,

neopredeljeni 42 %

40.022 EUR (2015)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 31

 

 

Večja mesta

Amsterdam

Rotterdam

Haag

Utrecht

Eindhoven

Tilburg

Št. prebivalcev 

810.000

618.000

508.000

328.000

221.000

210.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1920 in spremenjeni l. 1929

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Staten Generaal); Prvi senat (Eerste Kamer, Senat) šteje 75 članov, ki jih izvolijo deželni sveti (regionalni parlamenti). Drugi senat šteje 150 članov, ki so neposredno izvoljeni za štiriletni mandat. Prvi senat lahko samo sprejema ali zavrača zakonodajo.

Volitve:

Zadnje splošne volitve so bile 12. septembra 2012, naslednje redne volitve bodo marca 2017. Zadnji pokrajinske volitve so bile 18. marca 2015.

Vodstvo države:

Kralj Willem-Alexander, ki je prevzel prestol 30. aprila 2013. Vloga monarha ni zgolj ceremonialna. Monarh je sopodpisnik novih aktov parlamenta; prispeva k oblikovanju nove vlade in vodi Državni svet (svetovalni organ za zakonodajo in upravno sodišče).

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi predsednik vlade, ki je odgovoren parlamentu. Sredinsko "veliko koalicijo" sestavljajo desnosredinska Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) in levosredinska Laburistična stranka (PvdA). Vlada je prisegla 5. novembra 2012.

Predsednik vlade in minister za splošne zadeve: Mark Rutte (VVD)

 

Nizozemska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Glavni cilj vladne politike je fiskalna konsolidacija, predvsem na račun zmanjšanja stroškov, pa tudi s povečanjem davkov. Največ nameravajo prihraniti z zmanjšanjem porabe na področju zdravstvenega varstva in socialne varnosti, še posebno pri nadomestilih za brezposelnost. Relativno visoka stopnja brezposelnosti je še naprej izziv, čeprav je prišlo od sredine leta 2014 do znakov izboljšanja na trgu dela. Trenutna priljubljenost skrajno desnih strank poudarja razširjene pomisleke na Nizozemskem glede priseljevanja in integracije.

 

Glavna usmeritev koalicije je bila fiskalna konsolidacija. Da bi zmanjšala srednjeročne fiskalne pritiske in rešila izzive staranja prebivalstva, je koalicija v prizadevanju za krepitev spodbud za delo uvedla tudi reforme na trgu dela, pri pokojninah in zdravstvu. Uradna upokojitvena starost bo postopoma naraščala od sedanjih 65 na 67 let do leta 2021, nato pa se bo določala na podlagi pričakovane življenjske dobe. Razpravlja se o spremembah pokojninskega sistema, vendar večjih odločitev v času mandata sedanje vlade ni pričakovati. Notranje delitve in pomanjkanje večine v senatu (zgornji dom parlamenta) pomeni, da je malo verjetno, da bi koalicija poskušala s kakršnimikoli večjimi reformami pred splošnimi volitvami v marcu 2017.
 
Stopnja inflacije je bila v letu 2015 0,2 %, tudi v letu 2016 je napovedana 0,2 % inflacija, v letu 2017 1,4 % in v letu 2018 1,6 % inflacija.

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2015 znašala 8,6 %. V letu 2016 je napovedana 7,4 % stopnja nezaposlenosti, ki naj bi do leta 2018 postopno upadla na 6,8 %.

Povprečna bruto mesečna plača visokokvalificiranih delavcev je na Nizozemskem v prvem četrtletju 2016 znašala 2.860 EUR. Minimalna bruto mesečna plača v letu 2016 znaša 1.508 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge