Politika zasebnosti

Javna agencija SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana zbira osebne podatke posameznikov ob prijavi preko spletne strani https://www.izvoznookno.si. SPIRIT Slovenija kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke  v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je naslednja:

 • Podatkov o naših strankah nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.
 • Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov kot je določena z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 • Vedno se potrudimo po svojih najboljših močeh, da zaščitimo osebne podatke naših strank, in ko jih prejmemo, uporabimo ustrezne postopke in varnostne funkcije, da poskušamo preprečiti nepooblaščen dostop.
 • Zavezujemo se k varni hrambi vseh osebnih podatkov naših strank.
 • Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe upravljavca in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.
 • Pravila o varstvu osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo

SPIRIT Slovenija zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.
Na spletnih obrazcih, ki vključujejo osebne podatke, so privolitve navedene kot izbirna polja in vključujejo tudi strinjanje s politiko zasebnosti. Posamezniki svojo privolitev izrazijo z označitvijo izbirnih polj in potrditvijo obrazca s klikom na gumb »Prijava«.
S potrditvijo obrazca posameznik potrjuje, da je starejši od 16 let.
SPIRIT Slovenija zbira osebne podatke preko varne povezave (SSL) in jih s kriptiranjem ščiti med njihovim prenosom preko spleta.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

SPIRIT Slovenija osebne podatke uporablja izključno za namene, za katere so bili zbrani in za katere ima privolitev posameznikov, na katere se nanašajo.

 1. Upravljavec za potrebe obveščanja mikro, malih in srednje velikih podjetja o priložnostih na tujih trgih preko obrazca na strani: izvoznookno.si/e-info zbira naslednje osebne podatke uporabnikov:
 • E-pošta
 • Podjetje (opcijsko)
 • Funkcija v podjetju (opcijsko).

Upravljavec bo podatek o e-pošti uporabil za elektronsko pošiljanje brezplačnega e-novičnika za mikro, mala in srednje velika podjetja - »E-info Izvozno okno«. Podatek o podjetju in funkciji pa bomo uporabili za kategoriziranje naročnikov. Posredovanih osebnih podatkov ne uporabljamo za drug namen.

Upravljavec bo E-info Izvozno okno pošiljal največ 4-krat na teden.

 1. Upravljalec za potrebe svetovanj zbira naslednje osebne podatke uporabnikov:
 • Podjetje
 • Ime
 • Priimek
 • Funkcija v podjetju (opcijsko)
 • E-pošta.

Upravljavec bo podatek o podjetju, imenu, priimku in e-pošti uporabil za pripravo in elektronsko pošiljanje odgovora na posredovano vprašanje. Podatek o funkciji pa bomo uporabili za kategoriziranje svetovanj. Posredovanih osebnih podatkov ne uporabljamo za drug namen.

 1. Upravljalec za potrebe zbiranja interesa za skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih v tujini in udeležbo na dogodkih (gospodarskih delegacijah, B2B srečanjih, izobraževalnih programih ipd.) zbira naslednje osebne podatke:
 • Podjetje
 • Ime
 • Priimek
 • Funkcija v podjetju
 • E-pošta
 • Telefon
 • Mobilni

Upravljavec bo podatek o imenu, priimku, e-pošti, telefonu in mobilnem telefonu uporabil za obveščanje o načrtovanih skupinskih predstavitvah na sejmih v tujini oziroma gospodarskih delegacijah. Podatek o podjetju in funkciji pa bomo uporabili za kategoriziranje interesa. Posredovanih osebnih podatkov ne uporabljamo za drug namen.

 1. Upravljalec preko obrazca Test izvoznih možnosti in Ali ste pripravljeni na e-izvoz zbira naslednje osebne podatke:
 • Podjetje
 • E-pošta

Upravljavec bo podatek o podjetju ter elektronskem naslovu uporabil za kategoriziranje uporabnikov. Posredovanih osebnih podatkov ne uporabljamo za drug namen.

 1. Upravljalec za potrebe zbiranja interesa za dostop do najav razpisov zveze NATO zbira naslednje osebne podatke:
 • Podjetje
 • Ime
 • Priimek
 • Funkcija v podjetju
 • E-pošta
 • Telefon

Upravljavec bo podatek o imenu, priimku, e-pošti in telefonu posedoval Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki bo, skladno z veljavnimi predpisi zveze NATO, preverilo upravičenost dostopa do podatkov in za morebitno odobritev dostopa. Posredovanih osebnih podatkov ne uporabljamo za drug namen.

 1. Prijava na dogodke s področja internacionalizacije. S prijavo na dogodke posamezniki soglašajo, da SPIRIT Slovenija zbira in obdeluje njihove osebne podatke posredovane ob prijavi:
 • Podjetje
 • Ime
 • Priimek
 • Funkcija v podjetju
 • E-pošta
 • Telefon
 • Mobilni telefon


Navedene podatke SPIRIT Slovenija obdeluje za namen izvedbe dogodka, preverjanja zadovoljstva udeležencev z izvedbo dogodka po e-pošti in za informiranje v internih in javnih medijih v zvezi z dogodkom, ki vključuje tudi morebitno fotografiranje in snemanje udeležencev dogodka.

V primeru oddaje privolitve za prejemanje obvestil o različnih storitvah, aktivnostih in dogodkih, ki jih izvaja SPIRIT Slovenija, naročnikom pošiljamo obvestila s tega področja največ 3-krat mesečno.

 

 1. Udeležba v okviru programa Vodenje izvoznega poslovanja -ITM. S prijavo v program posamezniki soglašajo, da SPIRIT Slovenija zbira in obdeluje njihove osebne podatke posredovane ob prijavi:
 • Podatki o kandidatu za usposabljanje
  • Ime
  • Priimek
  • Ulica in hišna številka
  • Pošta in poštna številka
  • Datum rojstva
  • Izobrazba
  • E-mail
  • telefon
 • Podatki o podjetju
  • Podjetja
  • Ime
  • Priimek
  • Funkcija v podjetju
  • E-pošta
  • Telefon

Podatek o rojstnem datumu ter izobrazbi upravljalec podatkov zbira z namenom kategorizacije udeležencev.

Ostale podatke SPIRIT Slovenija obdeluje za namen izvedbe dogodka, preverjanja zadovoljstva udeležencev z izvedbo dogodka po e-pošti in za informiranje v internih in javnih medijih v zvezi z dogodkom, ki vključuje tudi morebitno fotografiranje in snemanje udeležencev dogodka.

V primeru oddaje privolitve za prejemanje obvestil o različnih storitvah, aktivnostih in dogodkih, ki jih izvaja SPIRIT Slovenija, naročnikom pošiljamo obvestila s tega področja največ 3-krat mesečno.
 

Odjava od prejemanja obvestil

Od prejemanja obvestil E-info Izvozno okno se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo ali pa nam svoje želje sporočite pisno na naslov izvoznookno@spiritslovenia.si.

Od prejemanja obvestila o različnih storitvah, aktivnostih in dogodkih, ki jih izvaja SPIRIT Slovenija se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo info@spiritslovenia.si ali pa nam svoje želje sporočite pisno na naslov SPIRIT Slovenija.

 

Hranjenje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih posamezniki posredujejo ob prijavi na brezplačno svetovanje – Izvozno okno, hranimo 20 let v Evidenci svetovanj – izvozno okno.

Osebne podatke, ki nam jih posamezniki posredujejo ob oddaji interesa za skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih v tujini oziroma gospodarskih delegacij, hranimo 20 let v Evidenci interesa za skupinske sejemske predstavitve in Evidenci interesa za gospodarske delegacije.

Osebne podatke, ki nam jih posamezniki posredujejo ob oddaji obrazca za dostop do najav razpisov zveze NATO, hranimo 20 let v Evidenci zainteresiranih podjetij za NATO razpise.

Osebne podatke, ki nam jih posamezniki posredujejo ob izpolnitvi obrazca Test izvoznih možnosti in ob prijavi na dogodke, hranimo 20 let v Evidenci dogodkov s področja internacionalizacije.

Elektronski naslov o naročnikih na brezplačne E-info Izvozno okno bomo hranili v Evidenci naročnikov na obveščanje trajno oziroma do preklica njihove privolitve.


Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. 
 

Posredovanje podatkov

V izjemnih primerih lahko osebne podatke naših strank, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.
 

Piškotki

Vse podrobnosti o piškotkih so posebej dostopne na https://www.izvozno okno.si/piskotki

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000, po pošti ali po elektronski pošti na info@spiritslovenia.si, pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.
Upravljavec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija; e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.