Test izvoznih možnosti

Vzemite si nekaj minut za kratek test, ki vam bo pokazal, v kolikšni meri ste pripravljeni na izvoz, in vam dal nekaj splošnih usmeritev za izboljšanje vaših izvoznih možnosti. Pri odgovorih bodite čim bolj objektivni. Na podlagi odgovorov boste takoj prejeli oceno.

Vaše podjetje

a) Kako veliko je vaše podjetje?b) Kaj proizvaja vaše podjetje oziroma kaj je njegova glavna dejavnost?Vaše sposobnosti

a) Zavzetost


     Sploh ni zavzet     Je zavzet     Je zelo zavzet  
  1 – Direktorja/ev                 
  2 – Managerja/ev                 
  3 – Administrativnega osebja                 
  4 – Osebja v proizvodnji / kreativnega osebja                 
b) Viri


     Nezadovoljivo     Zadovoljivo     Več kot zadovoljivo  
  1 – Prodajo v izvozu                 
  2 – Izvozne trge                 
  3 – Izvozno logistiko                 
  4 – Pridobivanje plačil                 
  5 – Znanje jezikov in poslovna kultura                 

Vaše možnosti

a) Trgi
b) Proizvodi/Storitve

c) Cene

d) Distribucija
Splošni podatki o podjetju (le za našo evidenco)

Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in izpolnili vprašalnik!

S klikom na gumb start boste dobili analizo vaših odgovorov na vprašanja in s tem odgovor na to, ali in v kolikšni meri je vaše podjetje pripravljeno na izvoz.