Finska

Predstavitev gospodarstva Finske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Suomen Tasavalta / Republika Finska

FI / FIN

Helsinki

338.145

5,5 (ocena 2017)

Finski in švedski 

Evangeličanski luteranci 84 %, pravoslavni 1%, ostali in neopredeljeni 15%

39.060 EUR (2016)

Evro (EUR)

Slovenija + 1

+ 358

 

 

Večja mesta

Helsinki

Espoo

Tampere

Vantaa

Št. prebivalcev 

622.000

266.000

223.000

211.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1919 in spremenjeni l. 2000

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Eduskunta) ima 200 članov neposredno izvoljenih za štiriletni mandat. Predsednik je pooblaščen, da razpusti parlament na zahtevo predsednika vlade.

Volitve:

Zadnje volitve so bile v aprilu 2015 (zakonodajne) in februarja 2012 (predsedniške). Naslednje parlamentarne volitve bodo leta 2019, naslednje predsedniške pa februarja 2018.

Vodstvo države:

Predsednik je razglašen za izvoljenega, če dobi absolutno večino oddanih glasov v prvem krogu glasovanja. Če tega ni, poteka drugi krog med dvema vodilnima kandidatoma. Sauli Niinistö je prevzel dolžnosti 1. marca 2012 za svoj prvi šestletni mandat.

Izvršilna oblast:

Državni svet (Valtioneuvosto) sestavlja predsednik vlade in do 18 ministrov. Vlado premiera Juhe Sipile, ki jo je 29. maja 2015 imenoval predsednik republike, sestavlja 14 ministrov. Stranka centra (KESK) ima šest ministrskih položajev. Stranka Fincev (PS) in konservativna Narodna koalicijska stranka (KOK) imata po štiri ministrske položaje.

Premier: Juha Sipilä (KESK)

 

Finska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) inWTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Prednostne naloge vladne politike so spodbujanje gospodarske rasti, povečanje konkurenčnosti in zmanjšanje javnega dolga.
Druga pomembna vprašanja so še energija, naraščajoča zadolženost gospodinjstev, okoljska politika, podjetništvo, zaposlenost, raziskave in izobraževanje, ter reformi zdravstvenega in pokojninskega sistema. Razprava glede pridružitvi zvezi NATO se je intenzivirala po ruski priključitvi Krima. Malo verjetno je, da bo Finska postala članica NATO, vendar so septembra 2014 okrepili svoje odnose z zavezništvom s podpisom memoranduma o soglasju o podpori države gostiteljice.
 
Nezaposlenost je na Finskem relativno visoka in je v letu 2016 znašala 8,8 %. Po napovedih analitikov bo brezposelnost v letu 2017 znašala 8,7 %, v letih 2018-2019 pa naj bi znašala 8,3 %,  oz. 8 %.

V letu 2016 je imela Finska 0,4 % stopnjo inflacije. Analitiki za leto 2017 napovedujejo 0,9 % stopnjo inflacije, v letu 2018 1,2 % ter v letu 2019 1,9 % stopnjo inflacije.

Finska nima zakonsko predpisane minimalne plače, povprečna bruto mesečna plača pa je januarja 2017 znašala 3.380 EUR (2.509 EUR neto).

Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge