Nemčija

Predstavitev gospodarstva Nemčije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Bundesrepublik Deutschland / Zvezna republika Nemčija

DE / DEU

Berlin

356.970

80,9 (ocena 2015)

Nemški

Protestanti 34%, rimskokatoliška 34%, muslimani 3,7%, drugi ali

neopredeljeni 28,3%

36.898 EUR (2015)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 49

 

 

Večja mesta

Berlin

Hamburg

München

Köln

Frankfurt

Stuttgart

Št. prebivalcev 

3.375.000

1.743.000

1.388.000

1.024.000

688.000

598.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika 16 dežel, vsaka dežela ima svojo vlado in parlament. Zahodna Nemčija se je združila z Vzhodno 3. oktobra 1990.

Pravni sistem:

Temelji na osnovnem zakonu (Grundgesetz) iz leta 1949

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament. Bundestag (spodnji dom) ima trenutno pri 631 članov (299 je neposredno izvoljenih iz posameznih volilnih enot; 332 preko strankarskih list v posamezni deželi, tako da se doseže sorazmerna zastopanost). Prag za vstop v Bundestag je vsaj 5 % volilnih glasov. Bundesrat (zgornji dom) sestavlja 16 članov, ki jih imenujejo deželne oblasti. Trenutno je na oblasti levosredinska večina. 

Volitve:

Zadnje volitve so bile 22. septembra 2013 (Bundestag); naslednje zvezne volitve bodo  predvidoma septembra 2017.

Vodstvo države:

Zvezni predsednik je izvoljen za največ dve petletni obdobji. Izvoli ga Zvezna skupščina, ki je sestavljena iz članov Bundestaga in predstavnikov deželnih parlamentov. Predsednik ima predvsem ceremonialno vlogo. Joachim Gauck je bil izvoljen 18. marca 2012.

Izvršilna oblast:

Zvezno vlado vodi kancler, ki ga izvoli Bundestag na predlog zveznega predsednika. Vodja desnosredinske Krščansko-demokratske unije (CDU), Angela Merkel služi kot kanclerka že svoj tretji mandat. Po splošnih volitvah septembra 2013 so stranke CDU, njena bavarska sestrska stranka Krščansko socialna unija (CSU) in levosredinska Socialdemokratska stranka (SPD), oblikovale veliko vladno koalicijo v decembru 2013, ki je nadomestila prejšnjo desnosredinsko koalicijo CDU/CSU in FDP (Svobodno demokratsko stranko).

 

Nemčija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

Na mednarodni ravni bodo na agendi vlade v ospredju tri vprašanja. Po valu prebežnikov v letu 2015 bo prednostna naloga omejiti število beguncev in migrantov, ki prihajajo v Nemčijo. Drugič, vlada bo nadaljevala s poskusi prejšnje administracije za reformo evro območja ter z ohranjanjem razmeroma strogih fiskalnih pravil, čeprav bodo potrebni širši reformni ukrepi za reševanje nenehnih težav v bloku. Tretjič, Nemčija ostaja ključni igralec pri obravnavanju odnosov med EU in Rusijo, ki so se močno poslabšali ob nastopu ukrajinske krize.

Vlada ima tudi tri obsežne domače prednostne naloge:

  • Zagotoviti trajnosten srednjeročni proračunski presežek
  • Ponovno vzpostaviti zdrav finančni sektor in
  • Udejanjiti tako imenovano energetsko revolucijo (Energiewende).

 
Vladna agenda je bila in bo zaradi prisotnosti SPD v koaliciji,ostala bolj levo usmerjena kot prejšnja vlada. Prizadevanja za izvedbo strukturnih reform bodo ohlapna, v škodo srednjeročnih možnosti za rast. Gospodarski temelji Nemčije so trenutno močna, vendar demografski trendi (in šibkejša svetovna trgovina) kažejo, da se bodo pomembni izzivi za rast in javne finance pojavili okrog leta 2020.

Pomemben odmik od tradicionalne odvisnosti določanja ravni prejemkov od kolektivnih pogajanj pomeni zakonsko določena minimalna plača v višini 8,5 EUR na uro - relativno visoka glede na evropske standarde - je bila uvedena v začetku leta 2015. Izjeme bodo dopustne do leta 2017, ko bo uredba postala zavezujoča. Maja 2014 je bil sprejet zakon, ki omogoča nekaterim delavcem, da se upokojijo pri 63 letih, pokojnine za matere z otroki, rojenih pred letom 1992 pa so se zvišale.
 
Stopnja inflacije je leta 2015 dosegla 0,2 %. Za leto 2016 analitiki napovedujejo, da bo inflacija dosegla 0,5 %, v letu 2017 1,5 %, ter v letu 2018 1,8 %.

Stopnja brezposelnosti je bila v letu 2015 4,6 %. Na podobnih ravneh naj bi se stopnja brezposelnosti gibala tudi v letih 2016-2018. 

Povprečna bruto mesečna plača je v Nemčiji v letu 2014 znašala 3.527 EUR. Januarja 2015 je Nemčija uvedla zakonsko določeno minimalno plačo v višini 8,5 EUR na uro.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge