Srbija

Predstavitev gospodarstva Srbije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republika Srbija

RS / SRB

Beograd

88.361 (vključno s Kosovom)

7,2 (ocena 2015)

Srbski; madžarski, romunski, rusinski, hrvaški (v Vojvodini)

Pravoslavna 85 %, rimskokatoliška 5 %, muslimanska 3 %,

ostalo in neopredeljeni 7 %

4.631 EUR (2015)

Srbski dinar (RSD)

Enako kot v Sloveniji

+ 381

 

 

Večja mesta

Beograd

Novi Sad

Niš

Kragujevac

Št. prebivalcev 

1.639.000

335.000

258.000

178.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Demokratična republika

Pravni sistem:

Temelji na novi srbski ustavi z dne 10.11.2006

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Skupština) šteje 250 sedežev

Volitve:

Zadnje volitve so bile 24. aprila 2016 (parlamentarne) ter 6. in 20. maja 2012, (predsedniške). Naslednje volitve bodo maja 2017 (predsedniške) in aprila 2020 (parlamentarne).

Vodstvo države:

Predsednik Tomislav Nikolić je bil izvoljen za predsednika na splošnih volitvah 20. maja 2012, prisegel pa je 31. maja v parlamentu.

Izvršilna oblast:

Vlado vodi predsednik vlade, ki je odgovoren parlamentu. Srbska napredna stranka (SNS) je s 131 sedeži dobila večino v parlamentu in bo sestavila naslednjo vlado.

Premier: Aleksandar Vučić (SNS)

 

Srbija se je po letu 2000 ponovno začela povezovati z mednarodnimi organizacijami. Obnovila je članstvo v IMF (International Monetary Fund), priključila se je Svetovni banki (IBRD – International Bank for Reconstruction and Development) ter Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD – European Bank for Reconstruction and Development). Dosegla je tudi določen napredek v smeri članstva v EU. V začetku marca 2012 so voditelji članic EU Srbiji podelili status kandidatke za članstvo v EU. Podpisala je stabilizacijsko-pridružitveni sporazum v Bruslju maja 2008 in v februarju 2010 začasni trgovinski sporazum z EU. Srbija si tudi prizadeva za članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO – World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

 

Gospodarska politika vlade

GOSPODARSKA POLITIKA VLADE

Nova koalicijska vlada, ki jo vodi Aleksandar Vučić, je bila imenovana v aprilu 2014, SNS pa je na predčasnih volitvah v aprilu 2016 zopet dobila večino. Ponovno je potrdila namero za pristop Srbije v EU in je že začela izvajati nekatere zelo težke reforme, ki so potrebne za ponovno vzpostavitev makroekonomske stabilnosti in doseganje trajnostne rasti.

Vlada bo nadaljevala reforme v okviru programa IMF za obdobje 2015 – 2018, ki se osredotoča na fiskalno konsolidacijo, reformo javnega sektorja in reformo poslovnega okolja.
 
Trije glavni stebri programa so:

  • ponovna vzpostavitev vzdržnosti javnih financ;
  • povečanje stabilnosti in odpornosti finančnega sektorja; in
  • izvajanje celovitih strukturnih reform, ki bodo privedle do povečanja števila delovnih mest ter povrnile trajno visoko rast.

Srbsko poslovno okolje naj bi se v obdobju 2016-20 bistveno izboljšalo, saj se je vlada odločila izboljšati poslovno in regulativno okolje za podjetja. EIU napoveduje Srbiji v obdobju 2016 – 2020  realno povprečno rast BDP v višini 3,4 % na leto. Rast je posledica izboljšav na številnih področjih, začenši s političnim in makroekonomskim okoljem ter tržnimi priložnostmi zaradi rasti gospodarstva. Srbija je dosegla precejšnje izboljšanje v politiki v smeri zasebnega podjetništva in konkurenčnosti, nadzora zunanje trgovine in deviznega tečaja, davkov, financiranja in infrastrukture.
 
Stopnja inflacije je v letu 2015 znašala 1,5 %. Napovedana inflacija za leto 2016 je 1,1 %, do konca leta 2018 pa naj bi se zvišala na 3,2 %.

Stopnja brezposelnosti je v letu 2015 dosegla 19,3 %. Leta 2016 naj bi se nekoliko znižala na 18,9 %, potem pa naj bi do leta 2018 postopoma upadla na 18,1 %.

Povprečna mesečna plača v Srbiji je v aprilu 2016 znašala 401 EUR. Minimalna bruto mesečna plača od junija 2016 znaša 234 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge