Srbija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Srbijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Srbije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
10 10 10 11 11 12


Slovenija je v letu 2022 v Srbijo izvozila za 1.313 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 832 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 2.145 mio EUR.
S tem se je Srbija lani uvrstila na 12. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Srbijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 842.133 500.876 1.343.009 341.258
2018 898.015 626.641 1.524.656 271.374
2019 970.110 636.108 1.606.219 334.002
2020 979.720 576.036 1.555.757 403.684
2021 1.085.843 779.817 1.865.660 306.026
2022 1.307.976 832.494 2.140.470 475.482
2023* 850.901 521.577 1.372.478 329.324

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Srbijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).         

 

Slovenski izvoz v Srbijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 232.000 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
15 % 192.584 Farmacevtski proizvodi
12 % 154.833 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 152.441 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 72.474 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 38.201 Železo in jeklo


Slovenski uvoz iz Srbije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 136.079 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 83.968 Aluminij in aluminijasti izdelki
10 % 80.953 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 77.413 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
9 % 72.693 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 32.410 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Srbijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Jugoslavije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BRSPCZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Republike Srbije o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife
 • Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih tekstilnih izdelkov s poreklom iz Srbije in Črne Gore ali Severne Koreje po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BCSDOD)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije (BYUGS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o razvojnem sodelovanju (BCSRS)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju turizma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BYUSZN)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o sodelovanju v kulturi in izobraževanju
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCSZM)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju (BRSSZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju (BRSPS)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BRSMISKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BRSIMVTP)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Srbije o vojaškotehničnem sodelovanju
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BRSSVN)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BRSPP)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Srbije o vojaškotehničnem sodelovanju
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji (BRSZD) 


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.
 

Poglejte si tudi: