Španija

Predstavitev gospodarstva Španije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Reino de España / Kraljevina Španija

ES / ESP

Madrid

504.880

49 (ocena 2017)

Španski

Rimskokatoliška 94%, ostali 6%

23.959 (2016)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 34

 

 

Večja mesta

Madrid

Barcelona

Valencia

Sevilla

Št. prebivalcev 

3.233.000

1.621.000

797.000

702.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1978

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Cortes); Senat ima 264 članov, 208 jih je izvoljenih neposredno, 56 članov pa so imenovani regionalni predstavniki, vendar z malo vpliva. Kongres poslancev  ima 350 članov, ki so izvoljeni iz zaprtih list strank v posameznih volilnih enotah.

Volitve:

Zadnje splošne volitve so bile 20. decembra 2015 in nato 26. junija 2016. Naslednje splošne volitve bodo leta 2020.

Vodstvo države:

Kralj Felipe VI

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi predsednik (premier), ki ga imenuje kralj, vendar mora dobiti podporo v parlamentu. Mariano Rajoy Brey, vodja Ljudske stranke (PP), je prisegel kot predsednik po zmagi njegove stranke na volitvah v novembru 2011. Čeprav je bil 26. junija 2016 volilni izid v veliki meri podoben decembrskemu, je španski parlament 29. oktobra 2016 v drugo izglasoval zaupnico vodji Ljudske stranke Marianu Rajoyu, ki bo lahko sestavil manjšinsko vlado.

 

Španija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Gospodarska politika bo še naprej osredotočena na spodbujanje okrevanja, na izboljšanje javnih financ in pomiritev investitorjev. Vendar pa je malo verjetno, da bo imelo gospodarstvo koristi od usklajenega programa strukturnih reform v bližnji prihodnosti. Trenutni volilni izidi kažejo na to, da bo naslednja vlada širše sredinska in se bo osredotočala na institucionalne reforme.
Od štirih največjih gospodarstev evrskega območja Španija najbolje okreva, čeprav z nizke osnove. Kombinacija reform in varčevanja je končno začela kazati rezultate v letu 2014 in v četrtem četrtletju 2015 je realna rast BDP dosegla osemletno najvišjo vrednost merjeno na letnem nivoju.
 
Stopnja deflacije je v letu 2016 znašala 0,3 %. EIU napoveduje za leto 2017 1,9 % stopnjo inflacije, v letih 2018 in 2019 pa naj bi inflacija znašala 1 % ter 1,6 %. 

Nezaposlenost je v letu 2016 dosegla 19,6 %. Do leta 2019 naj bi se stopnja nezaposlenosti postopno znižala 14,6 %.

Povprečna bruto mesečna plača v Španiji je januarja 2017 znašala 2.011 EUR, minimalna bruto mesečna plača pa 826 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge