Nemčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Nemčijo

 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 4.456.321 4.056.352 8.512.673 399.969
2013 4.394.787 4.231.075 8.625.862 163.712
2014 4.602.449 4.139.367 8.741.816 463.082
2015 4.947.914 4.426.127 9.374.041 521.787
2016 5.158.793 4.638.439 9.797.232 520.354
2017 5.703.864 5.253.180 10.957.044 450.684
2018* 4.739.100 4.134.398 8.873.498 604.702

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nemčijo 2012 – 2018 (grafični prikaz)

Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno december 2018).
 

Slovenski izvoz v Nemčijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 1.287.873 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
19 % 1.089.770 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 732.534 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 340.122 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 253.908 Farmacevtski proizvodi
4 % 231.471 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Nemčije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 905.205 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 670.835 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 635.935 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 450.780 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 245.471 Železo in jeklo
4 % 215.650 Farmacevtski proizvodi
 


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, s protokolom in izmenjanimi pismi (BDESZI)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (BDEK)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD)
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja s protokolom


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk