Strateško na trg

 

Želite strateško in ciljano vstopiti ali širiti poslovanje na  tujem trgu?

Izobraževalni program namenjen izvozno usmerjenim malim in srednjim podjetjem, ki želijo spoznati posebnosti in priložnosti za vstop in širitev poslovanja na ciljnih trgih.  K udeležbi v programu vabimo tako vodje izvoza kakor tudi vse zaposlene, ki delajo na področju prodaje v tujino.
 

Trajanje in vsebina programa

Glavna prednost programa je v izjemno praktični in individualni naravnanosti, ki podjetja usmeri k načrtovanju izvoznih aktivnosti.
 
Program poteka več dni. Predavatelji, ki so prisotni na ciljnem trgu in imajo izkušnje pri svetovanju podjetjem pri vstopu na izbrani trg, podrobno predstavijo posebnosti trga, zakonodajo in priložnosti za vstop na trg.

S konkretnimi primeri slovenskih podjetij poskušamo še približati izbrani trg in olajšati odločitve o načinu vstopa ter širitvi poslovanja na izbrani trg.

Velik poudarek programa je na vstopnih prodajnih poteh. Podjetja dobijo usmeritve in znanja, da lahko po zaključku programa izvedejo konkretne aktivnosti na ciljnem trgu.
 

Programi strateškega vstopa na trg 

Program Opis Ciljni trg Leto izvedbe
Fit for export Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH Nemčija, Avstrija, Švica 2019
ENTER: USA "Custom made" poslovni trening za vse, ki vstopate ali širite poslovanje na ameriškem trgu ZDA 2020
Izvoz storitev v Veliko Britanijo Storitve visoke dodane vrednosti – kako uspeti na trgu Velike Britanije Združeno kraljestvo 20. in 27. maj 2021
ZBIRAMO PRIJAVE!
Uspeti v Franciji Spoznajmo posebnosti francoskega trga in raziščimo prodajne priložnosti Francija V pripravi
junij 2021
 
 
Več informacij:
 
Martin Zadel, tel: 059 089 500, E-mail: martin.zadel@spiritslovenia.si


Poglejte si tudi: