Vabilo za udeležbo na spletnem seminarju: Strateško na avstrijski trg

četrtek, 14. april 2022
 

 Želite vstopiti ali širiti poslovanje na avstrijskem trgu?

 
SPIRIT Slovenija, javna agencija v maju in juniju organizira izobraževalni program vezan na  spoznavanje poslovnega okolja Avstrije. V okviru izobraževalnega programa bomo spoznavali posebnosti avstrijskega trga, načine pridobivanja informacij o trgu in vstopa na ta trg. Posebna pozornost bo namenjena področju vstopa na avstrijski trg preko spletne trgovine ter pravnim posebnostim poslovanja.
 

Priložnosti na avstrijskem trgu za slovenska podjetja

 
Avstrijsko tržišče ponuja številne priložnosti za slovenske izvoznike, še posebej v segmentih:
  • Napredna proizvodnja. Avstrijska vlada je v letu 2018 objavila tehnološki načrt „Plattform Industrie 4.0“, ki je ključnega pomena za prihodnost napredne avstrijske proizvodnje. Ti trendi predstavljajo priložnosti za izvoznike, da avstrijskim podjetjem zagotovijo ključne rešitve/tehnologije v industriji 4.0, kot so vizualizacija in simulacija, pametni stroji in roboti, pametna logistika in kibernetska varnost.
  • Medicinska oprema. Vse večji prodor HealthIT-a ima široke posledice na trg medicinske opreme, saj interoperabilnost in napredne komunikacijske možnosti postajajo standardne zahteve za celo vrsto medicinskih pripomočkov.
  • Farmacevtski izdelki. V Avstriji so izdatki za zdravila na prebivalca med najvišjimi na svetu in naj bi se v naslednjih letih povečeval po 3,3 % povprečni letni stopnji. Dejavniki, ki najbolj vplivajo na avstrijski farmacevtski trg, so staranje prebivalstva, hiter napredek v farmakološki tehnologiji in omejitve stroškov, ki jih uveljavljajo avstrijske javne zavarovalnice.
 

Program spletnega seminarja Strateško na avstrijski trg in terminski načrt

 
Spletni seminar vključuje 4 delavnice:
 
Delavnica Vsebina delavnice Predavatelj Datum Ura
Medkulturne razlike - kulturne značilnosti avstrijskega tržišča
- oblikovanje učinkovitih vedenjskih strategij v avstrijskem poslovnem okolju
- preprečitev medkulturnih nesporazumov in konfliktov
 
Olga Bulhac, MA
Samostojna podjetnica
torek, 10. maj 9:00-12:00
Pregled zakonodaje in davčne politike v Avstriji - osnove davčne zakonodaje
- ustanovitev podjetja v Avstriji
- čezmejno opravljanje storitev
 
DDr. Marian Wakounig
Zaposlen na avstrijski finančni upravi in predavatelj na Univerzi na Dunaju za davčno pravo in soustanovitelj davčnega inštituta v Mariboru.
dr. Roland Grilc Samostojni odvetnik in partner v odvetniški družbi Grilc Vouk Škof
 
torek, 17. maj 9:00-12:00
Marketing  in prodaja v Avstriji - raziskava tržišča
- primerni načini prodaje v Avstriji, s poudarkom na B2B sektorju
- pristopi k prodaji preko prodajnih ali distribucijskih partnerjev
 
Rudolf Ball
S projektom WATERLOO.io ima nov pristop k vodnemu
in vodi delavnice o podjetništvu in prilagajanju produktu/trgu.
 
sreda, 25. maj 9:00-12:00
Distribucija  in pomembni poslovni kontakti v Avstriji  - najučinkovitejše prodajne poti (razvijanje lastne prodajne mreže ali sodelovanje z distributerjem)
- oblike sodelovanja z distributerji
- najučinkovitejše gospodarske organizacije in drugi avstrijski poslovni subjekti, ki lahko slovenskim podjetjem pomagajo pri vstopu na avstrijski trg
 
Bernhard Reiter, Mag., EMBA, LL.M., MLE Partner podjetja Iceberg management, svetuje podjetjem na področju spremembe poslovnih modelov, Change Management in na področju trajnostnih struktur. torek, 31. maj 9:00-12:00

 

Po zaključku spletnega seminarja sledi poslovni obisk in mentorstvo

 

Poslovni obisk Dunaja, 9. do 10. junij 2022


Program usposabljanja bomo nadgradili z obiskom avstrijskega tržišča. Namen poslovnega obiska je vzpostaviti prve poslovne stike na tržišču ter se povezati s slovenskimi podjetniki, ki so aktivni na avstrijskem tržišču in lahko ponudijo informacije iz prve roke.

Eden izmed ključnih elementov poslovne delegacije je ogled dobrih praks s poudarkom na podjetjih, katerih strategija je močno usmerjena v trajnostne poslovne politike in zeleno transformacijo.

Udeleženci sami krijejo stroške nočitve.

Poslovni obisk je predviden od 9. do 10. junija 2022. 
 

Mentorstvo za vključena podjetja

Podjetija, vključena v program, bodo imela možnost vključitve v program mentorstva, ki se prične v juniju 2022.
 
Mentorji bodo iz vrst vrst upravnega in nadzornega odbora SGZ, ter iz vrst članov SGZ. Izbrani bodo glede na branžo podjejta, strategijo, velikost in interes podjetja. Oblika in način sodelovanja bosta dorečena individualno.
 
 

Video predstavitev programa Strateško na avstrijski trg 

 

Prijava in dodatne informacije

  
Prijave za udeležbo na spletnem seminarju zbiramo na tej povezavi do petka, 6. maja 2022.

Udeležba na seminarju je brezplačna in omejena na 30 udeležencev iz mikro, malih in srednje velikih slovenskih podjetij.
 
Predavanja, delavnice in svetovanja bodo v potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Delavnice bomo izvajali v spletnem okolju Zoom, povezavo vam pošljemo dan pred pričetkom izobraževalnega programa.
 
Sredstva za pripravo in izvedbo izobraževalnega programa »Strateško na avstrijski trg« za slovenska mikro, mala in srednje velika izvozno usmerjena podjetja zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več na www.eu-skladi.si.
 
 

Gradiva iz delavnic Strateško na avstrijski trg

 
Datum delavnice Gradivo
10. maj 2022 Predstavitev projekta Strateško na avstrijski trg, Vesna Hodnik Nikolic (pdf)
10. maj 2022 Medkulturne razlike, Olga Bulhac, MA  (slack)
17. maj 2022 Davčna zakonodaja, DDr. Marian Wakounig
17. maj 2022 Ustanavljanje podjetij in čezmejno opravljanje storitev, dr. Roland Grilc
17. maj 2022 Posnetek predavanja - Ustanavljanje podjetij in čezmejno opravljanje storitev (you tube)
25. maj 2022 Posnetek predavanja - Marketing in prodaja v Avstriji; Dipl. Ing. Rudolf Ball (you tube)
31. maj 2022 Posnetek predavanja - Distribucija  in pomembni poslovni kontakti v Avstriji (you tube).


 
Več informacij:  

Prijavnica na spletni seminar Strateško na avstrijski trg 

  

Preberite tudi:

 
Kakšen je bil obseg in struktura blagovne menjave z Avstrijo v preteklih letih
 
Poslovni običaji v Avstriji