Učinkovita predstavitev podjetja

Želite izboljšati svojo predstavitev za potrebe tuje poslovne javnosti?


Učinkovita celostna predstavitev podjetja in prodajnega programa je ključna za uspeh na tujih trgih. Izraža osebnost in vrednote podjetja. Predstavlja prvi stik z okoljem, trgom, strankami. Zato mora biti avtentična in unikatna.

Izobraževalni program Učinkovita predstavitev podjetja vključuje različne delavnice s področij:
 
  • oblikovanje učinkovite strategije pozicioniranja na tujih trgih,
  • predstavitev trendov in smernic celostne vizualne predstavitve,
  • celostna predstavitev podjetja na sejmih v tujini,
  • predstavitev podjetja na spletu in orodij, ki so na voljo,
  • veščine učinkovitega prodajnega nagovora tujih partnerjev.
Zajema dvodnevne delavnice, z največ 15 udeleženci iz mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, ki želijo vstopiti na tuje trge ali širiti svoj izvozni program. Vodijo jih izkušeni domači strokovnjaki. Vključujejo veliko praktičnega dela in individualen pristop.
 

Delavnice in termini izvedbe v letu 2023

Delavnica Termin izvedbe Prijava
Učinkovit prodajni nagovor Več terminov v letu 2023 V pripravi
Kako do odlične sejemske predstavitve podjetja? Več terminov v letu 2023 V pripravi
Kako oblikovati ponudbo za uspeh na tujih trgih Več terminov v letu 2023 V pripravi

 

Delavnica: Kako oblikovati ponudbo za uspeh na tujih trgih?Ste se kaj vprašali, zakaj bi kupec izbral ravno od vas? V čem ste drugačni in edinstveni?

V ozadju uspešnega izvoznega projekta je temeljita priprava, sistematičen pristop in premišljena izvozna strategija podjetja.
V okviru delavnice spoznate izzive, s katerimi se soočate na tujih trgih. Preučite kakšna je vaša velika obljuba trgu, ki daje kupcem razlog, da se odločijo za vas. Pridobite usmeritve, ki vam omogočajo oblikovanje učinkovite strategije diverzifikacije, iskanje stičnih točk s kupci ter ustrezno pozicioniranje.

Osredotočamo se na predstavitev trendov in smernic celostne predstavitve podjetja ter predstavimo primere dobrih praks. Delavnica je interaktivne narave in vključuje veliko praktičnih primerov.

Raziščite svoj potencial in pripravite vrhunsko predstavitev za tuje partnerje!


Foto: arhiv SPIRIT

Delavnica: Učinkovit prodajni nagovor


V okviru delavnice podamo smernice učinkovitega prodajnega nagovora pred tujo poslovno javnostjo.

V prvem delu predstavimo orodja in usmeritve za učinkovit prodajni nagovor. Z udeleženci se pogovorimo o njihovi trenutni predstavitvi ter skupaj preučimo možnosti izboljšav.

V drugem delu udeleženci pridobljena znanja preizkušajo na primerih lastnih prodajnih predstavitev.
 

Delavnica: Kako se odlično predstaviti na fizičnih in virtualnih sejmih v tujini?

Ko se odločamo za nastop na sejmih so pomembne vse  aktivnosti pred sejmom, v času trajanja sejma ter po zaključku sejma. Več o priložnostih, ki jih sejmi prinašajo, si lahko preberete v sejemskem vsevedu. Praktične izkušnje in priporočila pa vam podamo v okviru interaktivne delavnice.

Poleg fizičnih sejmov v ospredje prihajajo virtualni sejemski dogodki. Kakšne spremembe prinašajo in kako se morajo tem spremembam prilagoditi podjetja?

Na vsa ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti v okviru delavnice, kjer bodo svoje izkušnje delili organizatorji sejmov ter podjetja, ki so z nami že uspešno nastopala na sejmih v tujini v preteklih letih.

 

Izvedene delavnice v prekelih letih

  

Mnenja udeležencev


Da je program učinkovit, potrjujejo udeleženci naših programov: 


To je povedala  Mateja Čampa iz podjetja Gora d.o.o., ena izmed udeleženk izobraževanja na temo Učinkovit prodajni nagovor:
 
"Za udeležbo na delavnici sem se odločila, ker smo bili v podjetju v fazi vstopa z novim produktom na sicer že obstoječi prodajni trg. Izredno dinamični predavatelji so učinkovito podali osnovni bonton in napotke kako se predstaviti v virtualnem okolju, temu pa je sledila praktična izvedba s strani nas udeležencev. Do organizatorjev sem imela visoka pričakovanja glede vsebine, izpolnila pa so se tudi s konkretnimi pohvalami, kritikami in napotki kako izboljšati lastno predstavitev.''Tamara Buh iz podjetja Guardiaris, udeleženka delavnica: Odliočna sejmska predstavite, pa meni: 

"Super vsebine smo slišali in veliko uporabnih informacij, ki jih bomo z veseljem implementirali na bodočih sejemskih nastopih."