ITM - Vodenje izvoznega poslovanja

Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM)  

International Trade Management (ITM) - Vodenje izvoznega poslovanja velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine. Izvajamo ga v sodelovanju s švedsko fundacijo ITM Worldwide Foundation.
Izobraževalni program, ki je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, je namenjen mlajšim (do 40 let) zaposlenim na izvoznih oddelkih v malih in srednjih podjetjih.

Slovenskim podjetjem je program na voljo od leta 2006. V tem času je program uspešno zaključilo že 206 zaposlenih v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih.  Zadovoljstvo udeležencev je vsako leto izjemno, letos je več kot 80 odstotkov diplomirancev ocenilo, da je program ITM presegel njihova pričakovanja. 

Podjetja kažejo odlične rezultate poslovanja v tujini - v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM so podjetja udeležena v ITM programu prihodke iz poslovanja na tujih trgih v povprečju povečala za 40 odstotkov. Med udeleženci prejšnjih generacij vsako leto izberemo tudi ITM izvoznika leta.ITM udeležencem zagotavlja:

 • izvozni načrt in individualno svetovanje pri njegovi pripravi,
 • prodajno predstavitev,
 • praktično znanje na podlagi izkušenj in nasvetov mednarodno uveljavljenih tujih profesorjev, strokovnjakov in svetovalcev s področja mednarodnega poslovanja,
 • informacije o novostih in trendih pri oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • večjo samozavest na področju poslovnega komuniciranja v tujem jeziku,
 • možnosti za strokovno rast in
 • nova poslovna poznanstva, ki jih podjetja nujno potrebujejo pri širitvi svojega poslovanja v tujino.

Program združuje delo v podjetju s standardiziranimi seminarji na lokalni in mednarodni ravni in svetovanjem na področju mednarodnega poslovanja. Hkrati udeležencem omogoča mreženje in povezovanje preko skupne internetne platforme.

 

Program usposabljanja vključuje:

 • 4 delavnice 'Passport2Export', na katerih udeleženci pripravijo izvozni načrt ter prodajno predstavitev za svoje podjetje,
 • seminarje s področja trženja v mednarodni trgovini, medkulturnega poslovanja, upravljanja sprememb, mednarodnih tržnih raziskav in prodajnih in pogajalskih veščin.
 

Predavanja izvajajo mednarodno priznani strokovnjaki:

 • Jean Sutton, strokovnjakinja na področju raziskav trga in lastnica podjetja za tržne raziskave s sedežem v Londonu,
 • dr. Fons Trompenaars, svetovno priznani strokovnjak na področju medkulturnih razlik, leta 2017 uvrščen v 'Thinkers50 Hall od fame' kot eden izmed sedmih najvplivnejših oseb na področju razvoja svetovnega managementa,
 • dr. Albert A. Angehrn, večkrat nagrajeni avtor izobraževalnih aplikacij na področju uvajanja sprememb v podjetjih, profesor na največji mednarodni poslovni šoli  INSEAD,
 • dr. Waldemar Pförtsch, nemški profesor, svetovalec in avtor številnih knjig in priročnikov s področja mednarodnih trženjskih strategij ter medpodjetniškega (B2B) marketinga,
 • dr. Jos Velthuis, mednarodno priznani nizozemski trener prodajnih in pogajalskih veščin,
 • Markus Jonsson in Martina Vazzoler, strokovnjaka in svetovalca za internacionalizacijo podjetij.

 
Ob koncu programa pridobijo udeleženci ITM Worldwide mednarodno diplomo, priznano s strani IATTO (International Association of Trade Training Organisations).
 

Podrobnejša predstavitev programa

Več informacij o programu in izkušnjah podjetij je na voljo v okviru:


Dodatne informacije:

 

Preberite tudi