ITM - Vodenje izvoznega poslovanja

Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM)  

International Trade Management (ITM) -  Vodenje izvoznega poslovanja velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine. Izvajamo ga v sodelovanju s švedsko fundacijo ITM Worldwide Foundation.
Izobraževalni program, ki je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, je namenjen mlajšim (do 40 let) zaposlenim na izvoznih oddelkih v malih in srednjih podjetjih.

Slovenskim podjetjem je program na voljo od leta 2006. V tem času je program uspešno zaključilo že 131 zaposlenih v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih.  Zadovoljstvo udeležencev je vsako leto izjemno, v lanskem letu je več kot 50 odstotkov diplomirancev ocenilo, da je program ITM presegel njihova pričakovanja.  Podjetja prvih štirih generacij kažejo odlične rezultate poslovanja v tujini - 35 podjetij je v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM vstopilo na 63 novih tujih trgov in prihodke iz poslovanja na tujih trgih v povprečju povečalo za 40 odstotkov. Med udeleženci prejšnjih generacij vsako leto izberemo ITM izvoznika leta


ITM udeležencem zagotavlja:

 • izvozni načrt in individualno svetovanje pri njegovi pripravi,
 • prodajno predstavitev,
 • praktično znanje na podlagi izkušenj in nasvetov mednarodno uveljavljenih tujih profesorjev, strokovnjakov in svetovalcev s področja mednarodnega poslovanja,
 • informacije o novostih in trendih pri oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • večjo samozavest na področju poslovnega komuniciranja v tujem jeziku,
 • možnosti za strokovno rast in
 • nova poslovna poznanstva, ki jih podjetja nujno potrebujejo pri širitvi svojega poslovanja v tujino.

Program združuje delo v podjetju s standardiziranimi seminarji na lokalni in mednarodni ravni in svetovanjem na področju mednarodnega poslovanja. Hkrati udeležencem omogoča mreženje in povezovanje preko skupne internetne platforme.

 

Program usposabljanja vključuje:

 • 4 delavnice 'Passport2Export', na katerih udeleženci pripravijo izvozni načrt ter prodajno predstavitev za svoje podjetje,
 • seminarje s področja trženja v mednarodni trgovini, medkulturnega poslovanja, upravljanja sprememb, mednarodnih tržnih raziskav in prodajnih in pogajalskih veščin.
 

Predavanja izvajajo mednarodno priznani strokovnjaki:

 • Jean Sutton, strokovnjakinja na področju raziskav trga in lastnica podjetja za tržne raziskave s sedežem v Londonu,
 • dr. Fons Trompenaars, svetovno priznani strokovnjak na področju medkulturnih razlik, leta 2017 uvrščen v 'Thinkers50 Hall od fame' kot eden izmed sedmih najvplivnejših oseb na področju razvoja svetovnega managementa,
 • dr. Albert A. Angehrn, večkrat nagrajeni avtor izobraževalnih aplikacij na področju uvajanja sprememb v podjetjih, profesor na največji mednarodni poslovni šoli  INSEAD,
 • dr. Waldemar Pförtsch, nemški profesor, svetovalec in avtor številnih knjig in priročnikov s področja mednarodnih trženjskih strategij ter medpodjetniškega (B2B) marketinga,
 • dr. Jos Velthuis, mednarodno priznani nizozemski trener prodajnih in pogajalskih veščin,
 • Markus Jonsson in Tomas Carlson, švedska svetovalca za internacionalizacijo podjetij.

 
Ob koncu programa pridobijo udeleženci ITM Worldwide mednarodno diplomo, priznano s strani IATTO (International Association of Trade Training Organisations).
 

Podrobnejša predstavitev programa

Več informacij o programu in izkušnjah podjetij je na voljo v okviru:


Dodatne informacije:

 

Preberite si tudi