ITM izvoznik leta

 

Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji in se v mednarodnem okolju izvaja že od leta 2006.

Vsako leto med udeleženci programa izberemo nagrajenca, ki prejme naziv ITM izvoznik leta.
 

Dosedanji prejemniki nagrad: 

Leto Prejemnik nagrade
2023 Adria Dom d.o.o.
2022 Dewesoft d.o.o.
2021 Termo Shop d.o.o.
2020 Eurotronik Kranj, d.o.o.
2019 Seltron, d.o.o.
2018 Geneplanet, d.o.o.
2017 Špica International, d.o.o.
2016 Strip's, d.o.o.
2015 Metra inženiring, d.o.o.
2014 Xlab, d.o.o.

Od samih začetkov pri izvedbi programa sodeluje SPIRIT Slovenija, ki letno krije večino stroškov udeležbe 15 slovenskim podjetjem. Lastniki koncepta ITM program nenehno nadgrajujejo in prilagajajo potrebam udeležencev, tudi v sodelovanju z SPIRIT Slovenija, javna agencija. 
 

Metodologija izbora ITM izvoznika leta 

Metodologija izbora ITM izvoznika leta temelji tako na kvantitativnem kot kvalitativnem vrednotenju doseganja rezultatov in delovanja podjetij, udeležencev programa ITM. Temelji je na naboru objektivnih kazalnikov oz. trendnih pokazateljih za obdobje petih let na področju finančne uspešnosti, učinkovitosti poslovanja, strukture in tržnih deležev na mednarodnih trgih ter zaposlovanju.

Drugi del vrednotenja izhaja iz kvalitativnega vrednotenja aktivnosti na področju mednarodnega poslovanja z vidika kulture podjetja, motivacije zaposlenih, razvoja izdelkov, inovacij, izobraževanja in proaktivnosti delovanja na mednarodnih trgih. Kot zmagovalca komisija izbere podjetje, ki izstopa po visokih, pozitivnih vrednostih izbranih objektivnih kazalnikov in hkrati dosega visoko oceno razvoja in delovanja mednarodnega poslovanja podjetja.

 

ITM Izvoznik leta 2023: Adria Dom d.o.o.

Glavne konkurenčne prednosti podjetja Adria Dom d.o.o. so znanje, timsko delo, inovativnost, visoko kakovostni izdelki, izkušnje in spoštovanje, veliko motivacijo za prihodnost pa predstavljajo uspešno izvedeni projekti na različnih koncih sveta. V podjetju so ponosni na to, da imajo nadpovprečno zavzete zaposlene, s katerimi  ustvarjajo vrhunske izdelke z visoko dodano vrednostjo. 

 

ITM Izvoznik leta 2022: Dewesoft d.o.o.

Podjetje Dewesoft d.o.o. razvija in izdeluje instrumente za zajem podatkov, testiranje in merjenje, ki se uporabljajo v najnaprednejših laboratorijih po svetu za razvoj raket in satelitov, novih varnejših vozil in izdelkov, ki izboljšujejo vsakdanje življenje.

Prodaja v 50 državah, med kupci pa so tudi Nasa, Evropska vesoljska agencija ESA, General Motors, Boeing, Airbus, Porsche, BMW, Audi, indijski vesoljski program in Volvo. Kratek posnetek dogodka je na voljo tukaj (you tube).

 

ITM Izvoznik leta 2021: Termo Shop d.o.o.

Nagrada ITM Izvoznik leta 2021 je bila ponovno podeljena na daljavo s pomočjo sodobnih tehnologij. Prejelo jo je podjetje Termo Shop d.o.o., ki je bilo izbrano med udeleženci trinajstih generacij programa ITM.

Je izvozno naravnano in inovativno podjetje. Odlikujejo ga proaktivnost, visoka kakovost in strokovnost, partnerski odnos ter odgovornost do okolja in družbe. Pri razvoju rešitev stremijo k povezovanju obnovljivih virov v učinkovito in varno prihodnost s ciljem ohranjanja okolja za prihodnje rodove.

Ključno vodilo njihovega delovanja je zadovoljstvo in ohranitev kupcev, kar dosegajo z nenehnim razvojem novih izdelkov in prilagajanjem le teh specifičnim potrebam in željam uporabnikov. Zaposlenim v podjetju nudijo stimulativno delovno okolje s številnimi možnostmi izobraževanja.

 

Izbor ITM izvoznika 2021

Podjetje je v izboru uvrščeno na prvo mesto zaradi konsistentne in premišljene rasti glavnih finančnih kazalnikov. Izkazujejo rast prihodkov, kapitala, zaposlenih in sredstev, s katerimi bodo v prihodnosti lažje generirali prihodke.

Kazalniki kažejo na stabilnost in dosegajo nadpovprečne vrednosti obenem pa podjetje širi svojo prisotnost na mednarodnih trgih z različnimi oblikami delovanja in tako postaja vse bolj globalno podjetje. Po Dun&Bradstreet Failure Score oceni, ki napoveduje verjetnost prehoda podjetja v težave, Termo Shop d.o.o dosega maksimalno število točk (100) kar kaže na najvišji nivo zanesljivosti poslovanja.
 
 
 

ITM izvoznik leta 2020 - Eurotronik Kranj, d.o.o.

V podjetju dosegajo konstantno rast kapitala in prihodkov, visok koeficient likvidnosti, povečujejo zaposlovanje in širijo svojo prisotnost na mednarodnih trgih. Razvijajo napredne informacijsko-komunikacijske rešitve za bolnišnice, domove starejših  in druge zdravstveno-negovalne organizacije. Njihove rešitve pripomorejo k dvigu kakovosti v zdravstveni negi in optimizirajo delovne procese v zdravstveno-negovalnih organizacijah.

So izkušen razvijalec in proizvajalec naprednega IP sestrskega klicnega sistema NurseCare, ki je vodilni na slovenskem trgu, uporabljajo pa ga že tudi številni zdravstveni centri po celem svetu. Modularni sistem sestavljajo različni izdelki, kot so brezžični IP sestrski klicni sistem, sistem za zabavo pacientov, sistem za demenco, sistem za e-oskrbo in drugi. Prednost in odlika rešitev je izredna fleksibilnost in zmožnost prilagajanja željam in potrebam trga ter njihovih kupcev.

Prisotni so na več kot 30 svetovnih trgih, tudi v Avstraliji, Indoneziji in Združenih arabskih emiratih, kamor so vstopili pred kratkim. Poleg tega so v mednarodno poslovanje vpeti vsi zaposleni v podjetju, saj imajo stike s tujimi partnerji in kupci prav na vseh področjih poslovanja.

Zaposlenim nudijo stimulativno delovno okolje s številnimi možnostmi izobraževanja. Po Bisnode Sucess Index z 99 od 100 točk sodijo med sam vrh slovenskega gospodarstva. Z naložbami v razvoj novih rešitev ter umeščanjem na nove trge z različnimi oblikami delovanja ohranjajo in zagotavljajo visok obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja.

 

ITM Izvoznik leta 2019, podjetje Seltron, d. o. o.

Seltron je podjetje s stalno umirjeno generično rastjo, s katero omogoča stalni interni organizacijski in poslovni razvoj, ki v svojem poslanstvu izkazuje tudi trajnostno naravnanost. So lastniki več modelov izdelkov in treh blagovnih znamk, zaščitenih na ravni Evropske unije, in svojim kupcem vsako leto ponudijo nove in izboljšane izdelke.

Nenehno se primerjajo s konkurenco na tujih trgih, kjer iščejo tudi kupce - v tujino izvozijo več kot 85 % svojih izdelkov. Vsako leto imajo v načrtu osvojiti vsaj en nov trg, samo v zadnjih treh letih so s svojimi izdelki vstopili na štiri zahtevna tržišča: Belgijo, Švico in Rusko Federacijo ter oddaljeno Novo Zelandijo. Pred vsako odločitvijo o vstopu na novo tržišče ga temeljito analizirajo, določijo primerno obliko vstopa in prisotnosti na trgu.

Pri umeščanju na mednarodne trge so jim ključni odnosi s partnerji, s katerimi sodelujejo neposredno. Verjamejo, da je največja vrednost zaposlenih znanje, ki je rezultat neprestanega učenja v vseh možnih oblikah.

 

ITM Izvoznik leta 2018, GenePlanet, d. o. o.


Podjetje odlikujejo izvozna naravnanost, agilnost in inovativna proaktivnost. Njihovi finančni, izvozni in razvojni kazalniki tudi po objektivnih podatkih dokazujejo stabilnost podjetja, krepitev tržne pozicije v mednarodnem okolju ter rast pozitivnih rezultatov. V podjetju dosegajo visoko dodano vrednost na zaposlenega, ki se giblje skoraj 30% nad slovenskim povprečjem njihove panoge, povečujejo zaposlovanje in širijo svojo prisotnost na mednarodnih trgih.

S svojimi izdelki so prisotni v več kot 30 državah, še letos pa nameravajo aktivirati tudi prvi regijski hub v Singapurju. Pri umeščanju na mednarodne trge so jim ključni odnosi z dobavitelji in partnerji, zato njihov koncept delovanja izhaja iz odprte komunikacije, pogostih interakcij in definiranja jasnih ciljev.

Lasten R&D jim omogoča nenehni razvoj novih izdelkov, ki predstavlja temelj, jedro in smer za nadaljnji razvoj podjetja. Z najnovejšima produktoma NutriSkin iz segmenta "lifestyle" genetskih testov, ki je usmerjen na področje lepote, ter Cancer screen iz segmenta diagnostičnih genetskih testov, ki je namenjen zaznavanju tveganj za rakava obolenja, že vstopajo na nove tuje trge. Za dobro motivacijo zaposlenih skrbijo tudi z izobraževanjem, spodbujajo njihovo osebno rast in strokovni razvoj, zaposlujejo tudi tujce ter na ta način gradijo odprto multikulturno okolje.

Z naložbami v razvoj novih izdelkov in rešitev ter umeščanjem na nove trge z različnimi oblikami delovanja v podjetju GenePlanet zagotavljajo visok obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja. Po Bisnode Success Index, ki je pokazatelj uspešnosti poslovanja podjetja, uvršča bonitetna hiša Bisnode podjetje Geneplanet d.o.o., z 99 od 100 točk med najuspešnejša slovenska podjetja. 

ITM Izvoznik leta 2017: Špica international, d. o. o.

Podjetje odlikujejo izvozna naravnanost, agilnost in nenehen razvoj novih produktov. Njihovi finančni, izvozni in razvojni kazalniki po objektivnih podatkih dokazujejo stabilno rast prihodkov od izvoza, krepitev tržnega položaja v mednarodnem okolju ter rast pozitivnih poslovnih rezultatov.

Finančni kazalniki poslovanja podjetja jasno izražajo učinkovitost vodenja in odločanja. V podjetju nenehno povečujejo število zaposlenih. Ustvarjajo visoko dodano vrednost, ki se giblje skoraj 20% nad slovenskim povprečjem njihove panoge in 40% nad splošnim slovenskim povprečjem. Razvoj lastnih rešitev je temelj, jedro in smer za nadaljnji razvoj podjetja. Inovativne rešitve Time&Space so plod lastnega razvoja in dolgoletnih izkušenj. Želijo postati vodilni sistemski integrator v regiji in svetovno prepoznaven ponudnik rešitev za korporativno varnost in registracijo delovnega časa.

Z razvojem novih produktov in rešitev, intenzivnim vstopom v globalni trg storitev v oblaku, umeščanjem na nove trge z različnimi oblikami delovanja in izvajanjem procesa Objective Key Results, v podjetju Špica International zagotavljajo in ohranjajo visok obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja. 

ITM Izvoznik leta 2016: STRIP'S, d.o.o.

Hitro rastoče podjetje z visokim poslovnim donosom. V podjetju nenehno povečujejo število zaposlenih in so danes eden največjih zaposlovalcev v Zasavski regiji. Ustvarjajo visoko dodano vrednost, ki se giblje skoraj 35% nad slovenskim povprečjem. Z izdelki na področjih elektronike, multi-senzorkske in LED tehnologije dosegajo 70 % izvoza.

Konkurenčnost na mednarodnem trgu zagotavljajo z lastnim razvojem, moderno, napredno tehnologijo in vitko proizvodnjo. Vodi jih osredotočenost na potrebe kupcev in končnih uporabnikov ter nenehni razvoj tehničnih rešitev. Pri umeščanju na mednarodne trge so jim ključni odnosi z dolgoletnimi partnerji. Poleg obstoječih neprestano iščejo nova dolgoročna partnerstva. Intenzivno raziskujejo tudi ekosistem start-upov v Sloveniji in v Evropi, ter tako iščejo kompatibilne partnerje, katerim lahko nudijo podporo.

Imajo jasno definirane cilje.Z naložbami v razvoj novih izdelkov in rešitev ter umeščanjem na nove trge z različnimi oblikami delovanja ohranjajo in zagotavljajo visok obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja.

 

ITM Izvoznik leta 2015: Metra inženiring, d. o. o.

Podjetje Metra inženiring, d. o. o odlikujejo inovativnost, fleksibilnost, nenehen razvoj trgu prilagojenih storitev in visoka izvozna naravnanost. V podjetju dosegajo visoko dodano vrednost svojih rešitev, nadpovprečne vrednosti finančnih, izvoznih in razvojnih kazalnikov pa dokazujejo rast podjetja in izjemno učinkovitost poslovanja, ne le v primerjavi s povprečjem panoge temveč tudi celotnega slovenskega gospodarstva.

Metra Inženiring razvija inteligentne elektronske rešitve in proizvaja izdelke s področja elektronskega zaklepanja in pristopne kontrole. S svojimi rešitvami, ki izstopajo po tehnični in oblikovni dovršenosti, so opremili zdraviliške, športne, zabaviščne, izobraževalne in poslovne objekte po vsem svetu.

Visoko kakovostne rešitve prilagojene okoljskim in sistemskim zahtevam ter potrebam naročnikov so reference za nove kupce oz. projekte in vodilo za nadaljnji razvoj in rast poslovanja. Pomembnost razvoja in inovativnosti v podjetju potrjujejo tudi z zaščito treh patentov in dveh modelov, vse bolj mednarodno prepoznavna pa postaja tudi registrirana blagovna znamka METRA.

Z naložbami v razvoj novih izdelkov ter umeščanjem na nove trge v podjetju Metra Inženiring ohranjajo in zagotavljajo rast poslovanja. Delež izvoza nenehno raste in trenutno presega 80 odstotkov. Prisotni so na več kot 40 tujih trgih, tudi tistih najbolj oddaljenih in zahtevnih. »Brez razvoja ni obstoja,« pravijo vodilni v podjetju in že napovedujejo novosti, ki bodo v kratkem lansirane na nova tržišča.  

ITM Izvoznik leta 2014:  XLAB, d. o. o.

XLAB odlikujejo izvozna naravnanost, inovativna proaktivnost in nenehen razvoj novih proizvodov. Njihovi finančni, izvozni in razvojni kazalniki tudi po objektivnih podatkih dokazujejo stabilnost in hkrati rast podjetja. V podjetju dosegajo visoko dodano vrednost svojih rešitev, visoko učinkovitost poslovanja, povečujejo zaposlovanje in širijo svojo prisotnost na mednarodnih trgih. S tremi skupinami izdelkov ISL Online, XLAB Research in  Medic View, dosegajo več kot 90 % izvoza. S trženjem novega produkta Tele transfuzija pa že vstopajo na nove, za njih do sedaj netradicionalne trge.

Za svoje proizvode in inovativne rešitve so bili večkrat tudi nagrajeni, kot npr. z NASA World Wind Europe Challenge Award in The Outstanding Emergency Services Innovation Award evropskega združenja EENA.

Pri umeščanju na mednarodne trge so jim ključni odnosi z dobavitelji in partnerji, zato njihov koncept delovanja izhaja iz odprte komunikacije, pogostih interakcij in definiranja jasnih ciljev. Z naložbami v razvoj novih izdelkov in rešitev ter umeščanjem na nove trge z različnimi oblikami delovanja v podjetju XLAB ohranjajo in zagotavljajo visok obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja

 

Želite izvedeti več?


Naše vsebine: