Podjetju Metra inženiring podeljena nagrada ITM izvoznik leta 2015

sreda, 25. november 2015

Mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM), ki poteka pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija se je s svečano podelitvijo diplom na Ljubljanskem gradu uspešno zaključila že osma generacija slušateljev. Na dogodku je bil simbolično nagrajen tudi ITM Izvoznik leta 2015, podjetje Metra inženiring, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci prvih šestih generacij programa ITM.

Letos je bilo v program vključenih 13 udeležencev iz malih in srednje velikih podjetij, ki so želeli širiti svojo izvozno dejavnost. Udeleženci programa so svoje delo v podjetju aktivno združevali s strokovnim usposabljanjem, ki je bilo izpeljano na štirih dvodnevnih delavnicah »8 korakov do izvoznega načrta«, na dveh dvodnevnih mednarodnih seminarjih v Ljubljani ter petdnevnem sklopu mednarodnih seminarjev v Lidkopingu na Švedskem z odličnimi tujimi predavatelji. Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki je podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop podjetja na tuje trge.

 

»Trdno verjamemo, da izvozna podjetja predstavljate gonilo slovenskega gospodarstva. S svojim delovanjem skrbite za povečevanje zaposlenosti, prenos znanj, prispevate k razvoju ter krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. To izkazujejo tudi statistični podatki, po katerih slovenski izvoz tudi letos raste, raste pa tudi delež izvoza vezan zgolj na mala in srednje velika podjetja, kar kaže na pomembnost tega številčnega segmenta slovenskih podjetij,« je uvodoma izpostavil Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mednarodna vpetost je v dobi globalizacije velikokrat izjemno pomembna tudi za obstoj in nadaljnjo rast samega podjetja. »Prav zato je ena glavnih nalog našega ministrstva in javne agencije SPIRIT Slovenija spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij, s čimer prispevamo k povečanju in razpršenosti slovenskega izvoza. Eden izmed ukrepov za spodbujanje podjetij na tej poti je tudi mednarodni izobraževalni program ITM. Z odličnimi vsebinami programa skušamo v podjetja 'pripeljati' znanje in jim s tem prihraniti veliko časa in finančnih sredstev zaradi napačnih poslovnih odločitev. Od leta 2006 se je v programu ITM kalilo že več kot 100 predstavnikov podjetij, izvoznih managerjev, ki slovenskim malim in srednje velikim podjetjem s svojimi novimi znanji in veščinami pomagajo pri načrtovanem in strukturiranem vstopu na nove tuje trge.« 

 

Zbrane je nagovorila tudi Andrea Johansson, izvršna direktorica ITM Worldwide Foundation, ki je predstavila koncept izobraževalnega programa ITM. »Gre za izjemno mešanico individualnega svetovanja pri pripravi konkretnega izvoznega načrta ter mednarodnih seminarjev, ki jih na teme mednarodnih tržnih raziskav, prodajnih veščin, mednarodnega trženja, medkulturnih razlik ter mednarodnih strategij izvajajo prvovrstni, svetovno priznani mednarodni strokovnjaki. Program izvajamo od leta 1995 in v tem času ga je uspešno končalo več kot 1500 slušateljev v 27 državah,« je zaključila in pojasnila, da premišljen in načrtovan nastop na tujih trgih poveča uspešnost poslovanja podjetja v mednarodnem okolju ter zmanjšuje možnost napak in nepredvidenih stroškov.

 

V nadaljevanju je Vlaho Krisper, Business Development Manager iz Fotone d. d., predstavil svoje izkušnje na področju vodenja izvoznega poslovanja.

 

Na dogodku je bil svečano razglašen tudi ITM Izvoznik leta 2015, podjetje Metra inženiring, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci prvih šestih generacij programa ITM. Metodologija izbora ITM izvoznika 2015 je temeljila tako na kvantitativnem kot kvalitativnem vrednotenju doseganja rezultatov in delovanja podjetij, udeleženih v prvih šestih generacijah programa ITM Slovenija. Podjetje Metra inženiring, d. o. o odlikujejo inovativnost, fleksibilnost, nenehen razvoj trgu prilagojenih storitev in visoka izvozna naravnanost. V podjetju dosegajo visoko dodano vrednost svojih rešitev, nadpovprečne vrednosti finančnih, izvoznih in razvojnih kazalnikov pa dokazujejo rast podjetja in izjemno učinkovitost poslovanja, ne le v primerjavi s povprečjem panoge temveč tudi celotnega slovenskega gospodarstva. Metra Inženiring razvija inteligentne elektronske rešitve in proizvaja izdelke s področja elektronskega zaklepanja in pristopne kontrole. S svojimi rešitvami, ki izstopajo po tehnični in oblikovni dovršenosti, so opremili zdraviliške, športne, zabaviščne, izobraževalne in poslovne objekte po vsem svetu. Visoko kakovostne rešitve prilagojene okoljskim in sistemskim zahtevam ter potrebam naročnikov so reference za nove kupce oz. projekte in vodilo za nadaljnji razvoj in rast poslovanja. Pomembnost razvoja in inovativnosti v podjetju potrjujejo tudi z zaščito treh patentov in dveh modelov, vse bolj mednarodno prepoznavna pa postaja tudi registrirana blagovna znamka METRA. Z naložbami v razvoj novih izdelkov ter umeščanjem na nove trge v podjetju Metra Inženiring ohranjajo in zagotavljajo rast poslovanja. Delež izvoza nenehno raste in trenutno presega 80 odstotkov. Prisotni so na več kot 40 tujih trgih, tudi tistih najbolj oddaljenih in zahtevnih. »Brez razvoja ni obstoja,« pravijo vodilni v podjetju in že napovedujejo novosti, ki bodo v kratkem lansirane na nova tržišča. 

 

Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji. Je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Kot kažejo podatki, se namreč še vedno preveč slovenskih podjetij na tuje trge podaja naključno, iz nepravih razlogov, brez načrtovanja in brez opredeljenih izvoznih strategij. Podjetja prvih treh generacij so v samo nekaj letih po udeležbi v programu svoje prihodke iz prodaje v povprečju povečala za 40 odstotkov, nekateri tudi za več kot dvakrat. Medtem ko je devet podjetij četrte generacije prihodke od prodaje v treh letih od udeležbe v povprečju povečalo za nekaj več kot 60 odstotkov, nekateri za več kot trikrat. Skupno so vstopili na 20 novih tujih trgov. S svojimi izdelki so podjetja, ki so sodelovala v programu, prisotna tako v Evropi kot tudi v Aziji, Severni in Južni Ameriki, nekatera prodirajo v Avstralijo. Omenjena podjetja so v treh letih od udeležbe število zaposlenih v povprečju povečala za 18 odstotkov. 

Dogodka so se poleg letošnjih diplomantov udeležili tudi udeleženci programa prejšnjih generacij ter vsa tista podjetja in posamezniki, ki bi radi pridobili ustrezno znanje za vstop in širitev poslovanja na tuje trge in jih zanima udeležba v programu ITM 2016. 

 

Videoposnetek: ITM izvoznik leta 2015, Metra inženiring, d.o.o.; november 2015