Podjetju Špica international podeljena nagrada ITM Izvoznik leta 2017

sreda, 08. november 2017

Ljubljana, 8. novembra 2017 – Mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM), ki poteka pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija, je s svečano podelitvijo diplom 7.11.2017 uspešno zaključila že deseta generacija slušateljev. Na dogodku je bil simbolično nagrajen tudi ITM Izvoznik leta 2017, podjetje Špica international, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci prvih osmih generacij programa ITM.

Zbrane je uvodoma pozdravila Irena Meterc, vodja sektorja za internacionalizacijo na SPIRIT Slovenija, ki je poudarila, da je »spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij ena od glavnih nalog agencije, s čimer prispevamo k povečanju in razpršenosti slovenskega izvoza. To dosegamo tudi z mednarodnim izobraževalnim programom ITM. Z odličnimi vsebinami programa skušamo v podjetja 'pripeljati' znanje ter jim s tem prihraniti veliko časa in finančnih sredstev zaradi napačnih poslovnih odločitev. Program udeležence uči pogledati izven okvirov, zaznati poslovne priložnosti in spremembe na trgu. Od leta 2006 se je v programu ITM kalilo že 131 izvoznih managerjev in zaposlenih na izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki danes s svojimi novimi znanji in veščinami pomagajo pri načrtovanem in strukturiranem vstopu podjetij na nove tuje trge.«
Gre za izjemno mešanico individualnega svetovanja pri pripravi konkretnega izvoznega načrta ter mednarodnih seminarjev, ki jih na teme mednarodnih tržnih raziskav, prodajnih veščin, mednarodnega trženja, medkulturnih razlik ter mednarodnih strategij izvajajo prvovrstni, svetovno priznani mednarodni strokovnjaki, je v nadaljevanju izpostavil Kjel Hedvall, predsednik upravnega odbora ITM Worldwide Foundation. Program ITM se v mednarodnem okolju izvaja že od leta 2006. Od samih začetkov pri izvedbi programa sodeluje tudi SPIRIT Slovenija, ki letno krije večino stroškov udeležbe 15 slovenskim podjetjem. Lastniki koncepta ITM program nenehno nadgrajujejo in prilagajajo potrebam udeležencev, tudi v sodelovanju z agencijo. V 11 letih izvajanja je program uspešno zaključilo več kot 1600 slušateljev v 27 državah, od tega največ na Švedskem in v Sloveniji.

Letošnji diplomanti so se pri pripravi svojega izvoznega načrta dotaknili tudi poglavja vrednot in poslanstev v njihovih podjetjih, o čemer je v nadaljevanju spregovorila mag. Nataša Japelj, svetovalka za strateško trženje. »Ko s podjetji sestavljamo njihovo podjetniško véliko sliko, njihovo zgodbo, s katero bodo prepričali in navdušili, nikakor ne moremo mimo vrednot in poslanstva. In šele ko podjetje doreče te svoje elemente, se zgodba sestavi in podjetje dobi svoj kompas.« V prihodnosti bodo po njenih besedah uspešna le tista podjetja, ki bodo znala navdušiti svoje kupce. Pri tem so ključni visoko motivirani zaposleni – posamezniki s strastjo in zavezanostjo poslanstvu ter vrednotam, esenci podjetja. Esenca podjetja je tisto, zaradi česar podjetje sploh obstaja, podjetje jo mora znati ubesediti in z njo navdušiti kupce, uporabnike. »Ljudje danes izdelka ne kupijo zaradi izdelka samega, ampak zaradi energije, ki je vložena vanj,« je dejala. S tem se je strinjala tudi uspešna podjetnica, direktorica Vivo cateringa, Jerneja Kamnikar, ki je dejala, da v njihovem podjetju svoj slogan »Kuhamo z ljubeznijo, strežemo z dušo.« resnično tudi živijo. “Vse je v ljudeh, zaposlenih, motiviran in zavzet tim zaposlenih je bil ključen za uspeh našega podjetja v preteklosti, sedanjosti in bo tudi v prihodnosti,« je izpostavila.

Na dogodku je bil svečano razglašen tudi ITM izvoznik leta 2017, podjetje Špica International, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci prvih osmih generacij programa ITM. »Podjetje odlikujejo izvozna naravnanost, agilnost in nenehen razvoj novih produktov. Njihovi finančni, izvozni in razvojni kazalniki po objektivnih podatkih dokazujejo stabilno rast prihodkov od izvoza, krepitev tržnega položaja v mednarodnem okolju ter rast pozitivnih poslovnih rezultatov. Finančni kazalniki poslovanja podjetja jasno izražajo učinkovitost vodenja in odločanja. V podjetju nenehno povečujejo število zaposlenih. Ustvarjajo visoko dodano vrednost, ki se giblje skoraj 20% nad slovenskim povprečjem njihove panoge in 40% nad splošnim slovenskim povprečjem. Razvoj lastnih rešitev je temelj, jedro in smer za nadaljnji razvoj podjetja. Inovativne rešitve Time&Space so plod lastnega razvoja in dolgoletnih izkušenj. Želijo postati vodilni sistemski integrator v regiji in svetovno prepoznaven ponudnik rešitev za korporativno varnost in registracijo delovnega časa. Z razvojem novih produktov in rešitev, intenzivnim vstopom v globalni trg storitev v oblaku, umeščanjem na nove trge z različnimi oblikami delovanja in izvajanjem procesa Objective Key Results, v podjetju Špica International zagotavljajo in ohranjajo visok obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja,« je v obrazložitvi ob izboru med drugim navedla komisija.

Direktor in soustanovitelj družbe Špica international Tone Stanovnik se je ob prevzemu nagrade spomnil začetkov podjetja in dejal, da se je sam najprej lotil učenja finančnega dela posla. Danes pa je prepričan, da so temelj podjetja ljudje. »Finance kažejo, kako ste se odrezali včeraj, zaposleni pa, kako se boste jutri.« Med ključnimi dejavnostmi, ki jih v družbi izvajajo za čim uspešnejši vstop na tuji trg, je med drugim navedel sodelovanje v gospodarskih delegacijah, izpostavljanje svojih referenc ter dobro razvejano mrežo lastnih ali povezanih podjetij. Zelo koristna so po njegovem mnenju tudi izobraževanja, pri čemer je izpostavil prav program ITM. »ITM je eden redkih slovenskih izobraževalnih programov, ki se posveča izvozu. To področje je za Slovenijo nedvomno ključnega pomena, zato potrebuje toliko več osredotočanja na področje novih znanj,« je povedal. Prepričan je, da imajo slovenski menedžerji odlična izhodišča, ki pa jih je težko izkoristiti brez čim večjega izkoristka potenciala znanja. Usposabljanje na mednarodni ravni lahko tako pomembno pripomore k uspehu izvoznika, je še poudaril.

Letos je bilo v program vključenih 16 udeležencev iz malih in srednje velikih podjetij z željo po širitvi izvozne dejavnosti. Udeleženci programa so svoje delo v podjetju sedem mesecev aktivno združevali s strokovnim usposabljanjem. To je bilo izpeljano na štirih dvodnevnih delavnicah »Passport2Export«, v okviru katerih so s pomočjo tujih svetovalcev pripravili izvozni načrt, ki je podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop podjetja na tuje trge, na dveh dvodnevnih mednarodnih seminarjih v Ljubljani ter petdnevnem sklopu mednarodnih seminarjev v Lidköpingu na Švedskem z odličnimi tujimi predavatelji, vrhunskimi strokovnjaki na svojih področjih, ki poleg teoretičnih podajajo predvsem praktična znanja in izkušnje.

Dogodka so se poleg letošnjih diplomantov udeležili tudi udeleženci programa prejšnjih generacij ter nekaj tistih podjetij in posameznikov, ki bi radi pridobili ustrezno znanje za vstop in širitev poslovanja na tuje trge in jih zanima udeležba v programu ITM 2018.

******

Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji. Je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Program je prvenstveno namenjen izvoznim menedžerjem mlajšim od 40 let oziroma zaposlenim v izvoznih oddelkih mikro, malih in srednje velikih podjetij. Udeleženci programa med drugim pridobijo nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja, informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti ter mednarodna poznanstva  ter individualno pomoč s strani mednarodnih svetovalcev pri pripravi izvoznega načrta,. Na koncu udeleženci prejmejo diplomo, priznano s strani mednarodne organizacije za usposabljanje na področju trgovine IATTO. Več informacij o programu ITM je na voljo na www.izvoznookno.si.

Več o programu ITM