Podjetju STRIP’S d. o. o. podeljena nagrada ITM Izvoznik leta 2016

sreda, 09. november 2016

 

Mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM), ki poteka pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija je s svečano podelitvijo diplom v Atriju Stare pošte v Ljubljani, 9.11.2016 uspešno zaključila že deveta generacija slušateljev. Na dogodku je bil simbolično nagrajen tudi ITM Izvoznik leta 2016, podjetje STRIP'S, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci prvih sedmih generacij programa ITM.

mag. Gorazd Mihelič, direktor Javne agencije SPIRIT Slovenija.

»Izvozniki ste gonilo slovenskega gospodarstva. Prav zato je ena glavnih nalog naše agencije spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij, s čimer prispevamo k povečanju in razpršenosti slovenskega izvoza. To dosegamo tudi z mednarodnim izobraževalnim programom ITM. Z odličnimi vsebinami programa skušamo v podjetja 'pripeljati' znanje in jim s tem prihraniti veliko časa in finančnih sredstev zaradi napačnih poslovnih odločitev. Program ITM udeležence uči pogledati izven okvirov, zaznati poslovne priložnosti in spremembe na trgu. Z njim rastejo tudi udeleženci. Osebnostno, poslovno, z mrežo poslovnih stikov in pravih prijateljstev.  Zadovoljstvo udeležencev programa je ves čas izjemno. Od leta 2006 sta se v programu ITM kalila že 102 izvozna managerja iz prav toliko slovenskih podjetij, ki slovenskim malim in srednje velikim podjetjem s svojimi novimi znanji in veščinami pomagajo pri načrtovanem in strukturiranem vstopu na nove tuje trge, tem pa se danes pridružuje še 13 novih,” je v svojem uvodnem nagovoru izpostavil mag. Gorazd Mihelič, direktor Javne agencije SPIRIT Slovenija.

 Zbrane je nagovorila tudi Andrea Johansson, direktorica ITM Worldwide Foundation

Zbrane je nagovorila tudi Andrea Johansson, direktorica ITM Worldwide Foundation, ki je na kratko predstavila koncept izobraževalnega programa ITM. »Gre za izjemno mešanico individualnega svetovanja pri pripravi konkretnega izvoznega načrta ter mednarodnih seminarjev, ki jih na teme mednarodnih tržnih raziskav, prodajnih veščin, mednarodnega trženja, medkulturnih razlik ter mednarodnih strategij izvajajo prvovrstni, svetovno priznani mednarodni strokovnjaki. Program, ki ga nenehno nadgrajujemo in prilagajamo potrebam udeležencev, izvajamo že od leta 2006 in v tem času ga je uspešno končalo več kot 1500 slušateljev v 26 državah, od tega največ na Švedskem in v Sloveniji,« je zaključila.

Jean Sutton, predavateljica v ITM programu in direktorica britanskega podjetja Actionline Research & Training Ltd. in mag. Leon Korošec, direktor zimsko-športne divizije v podjetju Elan

Odlično poznavanje strank, njihovih potreb ter preseganje njihovih pričakovanj je obveza vsakega podjetja, ki želi uspešno poslovati. To je bila vodilna nit letošnjega srečanja, o čemer sta v nadaljevanju spregovorila Jean Sutton, predavateljica v ITM programu in direktorica britanskega podjetja Actionline Research & Training Ltd. in mag. Leon Korošec, direktor zimsko-športne divizije v podjetju Elan. Kot je dejala Suttonova, stranke od podjetja pričakujejo zanesljivost, njim ustrezen izdelek, udobje pri nakupu in hitro odzivnost, tako v času nakupa kot po njem. »Slabe izkušnje, ki gredo od ust do ust, lahko podjetju naredijo ogromno škode, zato je dobra potrošniška izkušnja bistven element pri sklepanju posla. Zadovoljstvo stranke že ob prvem nakupu bo zmanjšalo morebitne kasnejše stroške, ki bi jih imelo podjetje s popravljanjem napak. Precej bolj enostavno in veliko ceneje pa je ohranjati obstoječe kupce kot pridobivati nove,« je še dodala. Izpostavila je tudi pomen družbenih medijev in nujnosti komunikacije preko njih ter zaključila, da so vsi zaposleni v podjetju odgovorni za potrošniško izkušnjo, zato morajo zaposleni od vodstva nenehno prejemati sporočilo, da so stranke zanje v resnici najpomembnejše. Z njo se je strinjal tudi Korošec, ki je poudaril, da pri prodaji ni toliko pomemben izdelek, kot je izkušnja z njim. »Naše podjetje je s 95 odstotkov prihodkov, ki jih ustvari na tujih trgih, izrazito izvozno naravnano podjetje. V poslu vlada ogromna konkurenca. Vsakodnevno smo posamezniki izpostavljeni do 3000 blagovnim znamkam, med katerimi jih v naši zavesti ostane manj kot 60, zato si morajo podjetja močno prizadevati, da si potencialna stranka zapomni prav njihovo blagovno znamko. Izkušnja je tisto, po čemer si bo stranka zapomnila izdelek.« Prodaje se lotevajo v treh ključnih korakih - stranke zabavajo, izobražujejo in navdušujejo. »Treba je vedeti, o čem sanjajo vaše stranke - pri Elanu so to raziskovanje, dosežki, svoboda, zabava in zaupanje - in temu prilagoditi strategijo. Strategija je izbira, ki te vodi v dejanjih. Delaj manj, a bolje ko kdor koli drug na svetu, to je recept za uspeh na globalnem trgu.«

Na dogodku je bil svečano razglašen tudi ITM izvoznik leta 2016, podjetje STRIP'S, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci prvih sedmih generacij programa ITM.

Na dogodku je bil svečano razglašen tudi ITM izvoznik leta 2016, podjetje STRIP'S, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci prvih sedmih generacij programa ITM. »Podjetje Strip's d. o. o. odlikujejo izvozna naravnanost, inovativna proaktivnost in nenehen razvoj novih proizvodov. Njihovi finančni, izvozni in razvojni kazalniki po objektivnih podatkih dokazujejo stabilno in nadpovprečno rast prihodkov, sredstev in kapitala. Gre za hitro rastoče podjetje z visokim poslovnim donosom. V podjetju nenehno povečujejo število zaposlenih in so danes eden največjih zaposlovalcev v Zasavski regiji. Ustvarjajo visoko dodano vrednost, ki se giblje skoraj 35% nad slovenskim povprečjem. Z izdelki na področjih elektronike, multi-senzorkske in LED tehnologije dosegajo 70 % izvoza. Konkurenčnost na mednarodnem trgu zagotavljajo z lastnim razvojem, moderno, napredno tehnologijo in vitko proizvodnjo. Vodi jih osredotočenost na potrebe kupcev in končnih uporabnikov ter nenehni razvoj tehničnih rešitev. Pri umeščanju na mednarodne trge so jim ključni odnosi z dolgoletnimi partnerji. Poleg obstoječih neprestano iščejo nova dolgoročna partnerstva. Intenzivno raziskujejo tudi ekosistem start-upov v Sloveniji in v Evropi, ter tako iščejo kompatibilne partnerje, katerim lahko nudijo podporo. Imajo jasno definirane cilje. Do leta 2020 načrtujejo nadaljnjo rast poslovnega donosa, predvsem s pomočjo novih izdelkov in rešitev ter osvajanjem novih tujih trgov. Z naložbami v razvoj novih izdelkov in rešitev ter umeščanjem na nove trge z različnimi oblikami delovanja ohranjajo in zagotavljajo visok obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja,« je v obrazložitvi ob izboru med drugim navedla komisija.

Letos je bilo v program ITM vključenih 13 udeležencev iz malih in srednje velikih podjetij, ki so želeli širiti svojo izvozno dejavnost.

Letos je bilo v program vključenih 13 udeležencev iz malih in srednje velikih podjetij, ki so želeli širiti svojo izvozno dejavnost. Udeleženci programa so svoje delo v podjetju šest mesecev aktivno združevali s strokovnim usposabljanjem, ki je bilo izpeljano na štirih dvodnevnih delavnicah »8 korakov do izvoznega načrta«, na dveh dvodnevnih mednarodnih seminarjih v Ljubljani ter petdnevnem mednarodnem seminarju v Lidkopingu na Švedskem z odličnimi tujimi predavatelji. Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki je podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop podjetja na tuje trge.

Dogodka, ki ga je popestril glasbeni ansambel Aufbiks, so se poleg letošnjih diplomantov udeležili tudi udeleženci programa prejšnjih generacij ter vsa tista podjetja in posamezniki, ki bi radi pridobili ustrezno znanje za vstop in širitev poslovanja na tuje trge in jih zanima udeležba v programu ITM 2017.

******

Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji. Je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Kot kažejo podatki, se namreč še vedno preveč slovenskih podjetij na tuje trge podaja naključno, iz nepravih razlogov, brez načrtovanja in brez opredeljenih izvoznih strategij.

Več informacij o programu ITM.

Foto: STA/Anže Malovrh